AEC v1.0.4
 • Brak nadchodzących wydarzeń
AEC v1.0.4

 

 

 


Warsztat rozwoju osobistego

kobiety

 

 

I SAMOŚWIADOMOŚĆ KOBIETY  „ Jak wydobyć swoje wewnętrzne piękno” 8 h

 

 • Poznasz siebie przez doświadczenie relacji z innymi
 • Odkryjesz  swój temperament i osobowość
 • Poznasz mocne strony swojej kobiecości
 • Nauczysz się lepiej zarządzać swoimi emocjami
 • Dowiesz się czy naprawdę „ mężczyźni są z Marsa a kobiety z Wenus”
 • Dowiesz się co kryje się w podświadomości i jak sprawić by działała na naszą korzyść
 • Nauczysz się odkrywać zniekształcenia myślenia
 • Zrozumiesz jak tworzysz mapę swojej rzeczywistości

 

Zagadnienia:

– zajęcia integracyjne, gry i zabawy budujące zaufanie w grupie

– temperament jako nasze wrodzone zasoby

– osobowość jako zbiór cech wrodzonych i tych które nabyliśmy w trakcie rozwoju

– w trakcie warsztatu uczestnicy dowiadują się jak rozpoznawać swoje mocne i słabe strony w celu lepszego zrozumienia siebie i innych

– samoświadomość emocjonalna

– umiejętność rozpoznawania stanów emocjonalnych u siebie i innych

– zagadnienie podświadomości i świadomości w kontekście naszych decyzji, zachowań, uczuć

– zagadnienie zniekształceń poznawczych, błędów myślenia, szkodliwych przekonań

– zagadnienie mapy rzeczywistości

– mity i stereotypy dotyczące różnic płci

– płeć społeczna i płeć biologiczna

 

II TRENING ASERTYWNOŚCI DLA KOBIET „Jak wykorzystać swoją siłę nie tracąc kobiecości” ( 8 h)

 

 • Poznasz swoje prawa sposoby ich ochrony
 • Nauczysz się rozróżniać postawę asertywną, uległą i agresywną
 • Dowiesz się czy wykorzystanie swojego wdzięku i uroku jest asertywne
 • Dowiesz się jak zapobiegać i przeciwstawiać się dyskryminacji, molestowaniu seksualnemu
 • Dowiesz się jak wytrenować sposób myślenia asertywnego
 • Pracując nad mową ciała, tonem głosu wytrenujesz postawę asertywną
 • Poznasz sposoby i techniki wyznaczania granic, skutecznej odmowy, reagowania na krytykę,
 • Nauczysz się radzić sobie z ukrytą krytyką, aluzją, i innymi formami manipulacji
 • Dowiesz się jak przyjmować emocje i opinie innych
 • Nauczysz się wyrażać swoje potrzeby i prośby

 

 

ZAGADNIENIA:

– zagadnienie praw osobistych

– asertywność- jako sposób na wytyczanie granic oraz jako postawa życzliwości wobec innych

– jak odróżnić postawę uległą, asertywną, agresywną

– niebezpieczeństwa wynikające z manipulacji swoją kobiecością

– dyskryminacja i molestowanie seksualne- wprowadzenie do zagadnienia

– sposób myślenia: agresywny, asertywny, uległy

– komunikaty:  agresywne, asertywne, uległe

– mowa ciała i ton głosu w każdej z postaw

– korzyści i koszta stosowania postawy agresywnej, uległej i asertywnej

– wyznaczanie granic, aktywna postawa wobec agresji innych

– nauka odmawiania bez poczucia winy, troszczenie się  o swój czas i komfort

– skuteczne i nieskuteczne sposoby reagowania na negatywne opinie na nasz temat i krytykę

– radzenie sobie z opiniami innych zarówno pozytywnymi jak i negatywnymi

– zagadnienie krytyki aluzyjnej, wyrażanej nie wprost oraz krytyki z ukrytą oceną

– odważne wyrażanie swoich potrzeb, asertywna prośba o pomoc

 

III POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI KOBIETY „ Jak zaakceptować, docenić i polubić  siebie”.( 4 h )

 

 • Dowiesz się co ukształtowało Twój sposób patrzenia na siebie
 • Zaprzyjaźnisz się ze swoim ciałem
 • Nauczysz się patrzeć na siebie w nowy sposób
 • Zrozumiesz jak działa wewnętrzny krytyk i jak zamienić go na najlepszego przyjaciela
 • Poznasz co kryje się w cieniu Twojej osobowości i odzyskasz swoją moc

 

ZAGADNIENIA:

– poczucie wartości, pewność siebie, akceptacja siebie a postawa narcystyczna

– wpływ otoczenia, rodziny, osób znaczących na kształtowanie się poczucia wartości

– jak powstają szkodliwe przekonania na swój temat

– w jaki sposób prowadzimy monolog wewnętrzny

– jak przestać opierać się na opiniach innych, bardziej ufać sobie

Jak zaakceptować swoje ciało i wygląd

– jak kształtuje się wewnętrzny krytyk

– sfera cienia naszej osobowości- to czego nie akceptujemy i odrzucamy w sobie i innych

– zmiana przez akceptację a nie walkę ze sobą i swoimi słabościami

 

IV KOBIECA REAKCJA NA STRES „ Jak pozbywać się napięć by odnosić sukcesy”. ( 4 h)

 

 • Poznasz mechanizm reakcji stresowej
 • Dowiesz się jak funkcjonuje Twój organizm w stresie
 • Poznasz różne techniki i sposoby radzenia sobie ze stresem
 • Nauczysz się głębiej oddychać i uspokajać umysł

 

ZAGADNIENIA:

– mechanizm stresu, definicje

– fazy reakcji stresowej

– wpływ stresu na nasz organizm i nasze zachowanie

– techniki oddechowe

– techniki wizualizacyjne

– trening autogenny Schulza

– muzyka relaksacyjna

– taniec

 

Czas trwania

22 h/3 dni szkoleniowe

 

Cena

1290 zł

 

 

Nota prawna:
Wszystkie programy szkoleń stanowią własność Instytutu Rozwoju Integralnego.
Zgodnie z postanowieniami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, cytowanie całości lub fragmentów jest dopuszczalne wyłącznie z podaniem źródła cytatu.
Wszelkie prawa zastrzeżone.