AEC v1.0.4
  • Brak nadchodzących wydarzeń
AEC v1.0.4

 

 

 


Aspekty prawne

kobiety

 

W zdominowanym przez mężczyzn świecie biznesu, kobiety wciąż stanowią niewielki odsetek. Pomimo dobrego wykształcenia i odpowiednich kwalifikacji kobiety muszą zmagać się z dużo większą konkurencją niż mężczyźni. Nie musi to jednak wcale oznaczać, że panie są skazane na bezczynność i ciągłą walkę o posadę. Coraz więcej kobiet w Polsce bierze bowiem los w swoje ręce i albo zakłada własne firmy albo doskonali się zawodowo, tak by być niezastąpionym wsparciem dla kadry zarządzającej firmą.

 

Celem Akademii Kobiet Biznesu  jest zwiększenie udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych, wyrównywanie szans obu płci w dostępie do rozwoju zawodowego, awansów i wynagrodzeń, poprzez między innymi aspekty prawne, których znajomość jest niezbędna w dynamicznie zmieniającej się sytuacji makroekonomicznej, która niesie za sobą nowe wyzwania dla polskich przedsiębiorców.

Obecnie należy poruszać się sprawnie nie tylko w otoczeniu biznesowym, ale i w gąszczu prawnych przepisów. Przestudiowanie i zapamiętanie wszystkich kodeksów jest dla niektórych niewykonalne. Jednak od znajomości ustaw ważniejsze jest rozumienie ducha prawa. Dzięki takiej wiedzy Kobieta Biznesu  będzie mogła z większym bezpieczeństwem funkcjonować w życiu gospodarczym.

 

Zakres tematyczny szkolenia

Właściwy dobór formy prawnej własnej działalności: działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółki prawa handlowego – osobowe i kapitałowe,

Formy zatrudnienia: umowa o pracę, umowy cywilno – prawne, kontrakt menadżerski, cechy stosunku pracy a nazwa umowy,

Podporządkowanie autonomiczne pracownika a podporządkowanie pracownicze

Ochrona firmy: ryzyko i bezpieczeństwo firmy;

Rozwiązywanie problemów prawnych z kontrahentami: Jak skutecznie radzić sobie z dłużnikami, najczęstsze błędy w negocjacjach z wierzycielami;

Kobieta ofiarą mobbingu: dlaczego kobiety są najczęstszymi ofiarami mobbingu, czym jest mobbing i jakie są różnice między mobbingiem, dyskryminacją w zatrudnieniu i molestowaniem, jak bronić się przed mobbingiem, ochrona prawna kobiet,

Twarde zarządzanie a mobbing – gdzie leży granica?

 

Cele szkolenia

Omówienie regulacji prawnych dotyczących tworzenia/ funkcjonowania i rozwoju firmy

Zapoznanie się z obowiązkami przedsiębiorcy oraz zespołu zarządzającego

Przedstawienie ochrony praw kobiet zastosowania w firmie polityki antmobbingowej i antydyskryminacyjne

Uświadomienie roli zagadnień prawnych w prawidłowym funkcjonowaniu firmy

Zrozumienie różnych aspektów prawnych

Analiza ryzyka i bezpieczeństwa prawnego firmy

 

Korzyści

Zdobycie wiedzy na temat podstawowych pojęć i zagadnień prawnych dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstwa

Zdobycie wiedzy na temat wyboru optymalnej dla siebie formy zatrudnienia;

Umiejętność odpowiednego zabezpieczenia prawnego podejmowanych decyzji i zawieranych kontraktów z kontrahentami;

Umiejętność implementacji poznanej wiedzy z zakresu prawa na sytuacje zawodowe i odpowiednie wsparcie Zarządu firmy;

Wiedza z zakresu ryzyka i bezpieczeństwa prawnego firmy ułatwi podejmowanie słusznych i trafnych decyzji.

 

Dla kogo

Prezes firmy, Kadra kierownicza, menadżerowie  wszystkich szczebli  oraz wszystkie Panie które chcą poznać lub rozszerzyć swoją wiedzę o aspekt prawny prowadzenia/ usprawniania swojej działalności biznesowej lub mające w perspektywie założenie własnego biznesu,

 

Czas trwania

24 h / 3 dni szkoleniowe

 

Cena

1800 zł

 

Nota prawna:
Wszystkie programy szkoleń stanowią własność Instytutu Rozwoju Integralnego.
Zgodnie z postanowieniami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, cytowanie całości lub fragmentów jest dopuszczalne wyłącznie z podaniem źródła cytatu.
Wszelkie prawa zastrzeżone.