AEC v1.0.4
  • Brak nadchodzących wydarzeń
AEC v1.0.4

 

 

 


Coaching +60

60

 

Założenia i cele programowe

 Głównym celem szkolenia jest nabycie wiedzy, kompetencji i umiejętności z zakresu coachingu +60 w celu  przygotowania coacha do pracy z osobami starszymi. Przedstawiany program oparty jest na wiedzy i  doświadczeniu  coachów wyniesiony z wieloletniej  praktyki coachingowej, a także ogólnej tradycji i kultury coachingu praktykowanej w Polsce i na świecie.  

Celem szkolenia jest przygotowanie do pracy coachingowej z osobami starszymi, poprzez nabycie wiedzy, umiejętności, kompetencji i praktyki w  obszarze coachingu +60. Przyswojenie wiedzy na temat historii  i różnorakich  teorii coachingu, a także możliwości i rodzajów specjalizacji.

Jednym z ważniejszych obszarów kształcenia jest nabycie wiedzy i kształtowanie postawy coacha w pracy z osobami starszymi   w odniesieniu do etycznych i prawnych aspektów w pracy coacha.

Celem szkolenia jest również pomoc budowaniu własnego warsztatu , poznanie narzędzi i praktycznego ich zastosowania w pracy z osobami starszymi.

Utrwalanie i pogłębienie aspektów psychologicznych  związanych z rozwojem osoby ze szczególnym uwzględnieniem wieku +60. Poznanie ogólnej struktury pracy coachingowej z seniorami zarówno w wymiarze teoretycznym jak i praktycznym, poznanie procesu coachingowego +60.

 

Program szkolenia

Psychologiczne aspekty rozwoju osoby +60

Identyfikacja celu i praca nad nimi;

Diagnoza potrzeb seniorów;

Kontraktowanie celu w coachingu +60;

Zastosowanie coachingu w systemie wsparcia osób starszych;

Proces  w coachingu +60;

Narzędzia w coachingu +60 ;

Coaching +60 – a aktywizacja osób starszych;

Praca na zasobach w  coachingu +60;

Indywidualna praca z mentorem;

Superwizja pracy;

 

Korzyści

Poprzez warsztaty, ćwiczenia, pracę własną uczestnik nabędzie praktyczną wiedzę i umiejętności na temat zastosowania narzędzi w pracy coachingowej z osobami starszymi.

Uczestnicy będą mieli możliwość doskonalenia umiejętności coach’a +60 pod opieką mentora.

Zbudowanie własnego warsztatu narzędzi do pracy z osobami starszymi.

 

Dla Kogo

Dla wszystkich coachów chcących poszerzyć swój warsztat o obszary pracy z osobami starszymi,

osób które pracują z seniorami i chcą poszerzyć swoje kwalifikacje,

poznać nowe formy wsparcia seniorów,

pedagogów, psychologów, terapeutów.

 

Metody pracy

warsztatowa, treningowa, interaktywna, ćwiczeniowa, wykładowa, praca własna

 

Czas trwania

60 h (3 zjazdy x 3 dni) w tym 10 h pracy własnej

 

Cena

3200 zł

W ramach opłaty za szkolenie uczestnik otrzymuje: materiały szkoleniowe, napoje zimne, gorące, ciastka.

 

Nota prawna:
Wszystkie programy szkoleń stanowią własność Instytutu Rozwoju Integralnego.
Zgodnie z postanowieniami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, cytowanie całości lub fragmentów jest dopuszczalne wyłącznie z podaniem źródła cytatu.
Wszelkie prawa zastrzeżone.