AEC v1.0.4
  • Brak nadchodzących wydarzeń
AEC v1.0.4

 

 

 


Business Coaching

Coaching Biznesowy wzmacniając i rozwijając lidera przyczynia się do wzmocnienia i rozwoju firmy , skierowany jest do kadry zarządzającej, liderów, menedżerów, właścicieli firm oraz wszystkich tych, którzy chcą rozwijać się zawodowo i osiągać ponadprzeciętne rezultaty w biznesie. 

 

Koszt sesji do 2 godzin 500 zł – każda następna 200 zł.

 

Coaching Biznesowy jest indywidualnym wsparciem w osiąganiu celów biznesowych. Stwarza okazję do lepszego przyjrzenia się sytuacji, poszerzenia perspektywy, do dostrzegania nowych możliwości i rozwiązań. W trakcie procesu coachingowego Klient uświadamia sobie jakie kompetencje chce rozwijać oraz jak najlepiej może korzystać ze swoich naturalnych zdolności, aby osiągać zamierzone rezultaty. Doskonali swoje umiejętności podejmowania trafnych decyzji, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, opracowuje skuteczną strategię działania. 

 

Coaching Biznesowy jest również doskonałym wsparciem ułatwiającym wdrażanie umiejętności zdobytych podczas różnego rodzaju szkoleń. Uczestnicy szkoleń często obserwują, że po początkowym okresie dużego zapału do wprowadzania zmian w swoim środowisku pracy, z czasem stopniowo wracają do starych nawyków i schematów działania. W takim momencie skorzystanie ze wsparcia jakie daje coaching biznesowy pomaga utrzymać zaangażowanie i energię na wysokim poziomie, co w rezultacie przyczynia się do efektywniejszego wykorzystania wiedzy i umiejętności nabytych na szkoleniach. 

 

Rozwój pojedynczych liderów wzmacnia siłę organizacyjną, a tym samym pozycję na rynku i konkurencyjność przedsiębiorstwa.

 

Forma pracy: sesje indywidualne. 

 

Długość sesji:  60/120 minut.
Czas trwania: 6-12 spotkań w 1- lub 2- tygodniowych odstępach czasu. 

Sesje coachingowe indywidualne mogą odbywać się również przez Skype lub telefonicznie.