AEC v1.0.4
  • Brak nadchodzących wydarzeń
AEC v1.0.4

 

 

 


Life Coaching

zycie

Coaching Życiowy, Osobisty (Life Coaching) to doskonałe wsparcie w kształtowaniu celów, postaw i zachowań, to specyficzna, odrębna forma pracy nad rozwojem osobistym. Dla wszystkich, którzy odczuwają taką potrzebę i gotowość  wprowadzania  zmian  w  swoim  życiu.  

Coaching  osobisty  daje  możliwość  całościowego  spojrzenia na życie, zastanowienia się dokąd się zmierza, przemyślenia w jakich obszarach najbardziej potrzeba zmian.

Coaching Osobisty zakłada podejście holistyczne. U podstaw tego założenia leży przekonanie, że zmiany w jednych obszarach życia mają wpływ na zmiany w innych obszarach. Na przykład, korzystne zmiany w życiu osobistym (podwyższenie jakości życia) przyczyniają się do wzrostu zadowolenia w życiu zawodowym i odwrotnie .

 

Coaching Osobisty pozwala  identyfikować obszary, w których nawet niewielkie zmiany znacząco wpłyną na polepszenie jakości życia klienta. A to dopiero początek procesu. 

 

Coaching Osobisty może dotyczyć: 

  • rozwoju osobistego

            >  odkrycia własnych wartości i pragnień 
            >  motywowania do działania 
            >  budowania pewności siebie 
            >  zwiększania wiary we własne możliwość

  • równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym „Work-Life Balance” 

Równowaga to integralność, spójność i wewnętrzny ład. Balans to poczucie, że wszystko do siebie pasuje i tworzy mnie: osobę, którą jestem i chcę być. Balans to poczucie bycia w zgodzie z samym sobą. Stan, w którym wszystkie działania są zgodne z podstawowymi wartościami i służą naszej wizji i celom, np.: 

  • radzenia sobie ze stresem,
  • wprowadzaniu zmian w życiu zawodowym,
  • realizacji jakiegoś projektu, pomysłu,
  • rozwijania pasji. 

W  coachingu osobistym coach pomaga w zamianie marzeń w  realne, konkretne i osiągalne cele, wspiera w stworzeniu atrakcyjnej wizji przyszłego życia klienta, w zaplanowaniu działań, które krok po kroku przybliżą klienta do realizacji jego celów oraz w utrzymaniu jego zaangażowania 

 

Forma pracy: sesje indywidualne, sesje grupowe. 

 

Długość sesji indywidualnej:  60/90 minut.
Czas trwania: 6-12 spotkań w 1- lub 2-tygodniowych odstępach czasu.

Indywidualne sesje coachingowe mogą odbywać się również przez Skype lub telefonicznie.

 

Długość sesji grupowych:  60/120 minut.
Czas trwania:  6-12 spotkań w 1- lub 2-tygodniowych odstępach czasu.