AEC v1.0.4
  • Brak nadchodzących wydarzeń
AEC v1.0.4

 

 

 


Coaching dla Zdrowia

zdrowie_c

 

Coaching Zdrowia to praca nad psychiką – myślami i emocjami, które są źródłem różnego rodzaju dolegliwości, ponieważ  to  właśnie  emocje i przekonania bardzo mocno wpływają na zdrowie i jakość życia. Coaching to koncentracja na przyczynie, która często tkwi właśnie w psychice.

 

Coaching Zdrowia pomaga przywrócić równowagę między ciałem a psychiką, pokonać blokady wewnętrzne i zewnętrzne. Wyjaśniając, jak działa psychika w relacji z ciałem, daje wiedzę, jak na co dzień polepszać jakość zdrowia, jak zapobiegać chorobom, które często powstają w wyniku emocjonalnego zaniedbania. Praca narzędziami Coachingu Zdrowia wymaga świadomości, że typowe medyczne podejście często nie jest wystarczające, że umysł nie jest bytem odrębnym od ciała lecz tworzy z nim jedność. Dlatego najlepsze efekty osiąga się działając jednocześnie na ciało, umysł i emocje.

 

Podczas sesji realizuje się następujące cele:

  • uwolnienie tłumionych emocji i odzyskanie wewnętrznej równowagi,
  • przeanalizowanie swoich nawyków i stylu życia,
  • odzyskanie kontroli nad emocjami i myślami,
  • rozpoznanie przyczyny napięć, które często tkwią w naszej głowie,
  • odbudowanie lub zbudowanie trwałych, zdrowych relacji w związku, rodzinie (a również z samym sobą),
  • zapanowanie nad stresem,
  • odkrycie, jaki problem kryje się za chorobą, jak dotrzeć do źródła choroby,
  • zmiana postrzegania siebie, odzyskanie dobrych relacji z własnym ciałem oraz poczucia własnej wartości.

W ramach spotkań coachingowych następuje wspomaganie Klienta na każdym  etapie  procesu  przemiany,  zapoczątkowanego  jego  decyzją
o zmianie określonego aspektu życia i zdrowia.  
Wykorzystuje się różne narzędzia, pochodzące z wielu konwencji m.in. pracę z metaforą, ruchem, rysunkiem, relaksacją, ustawieniami rodzinnymi, narzędziami terapii Gestalt, analizą procesu, uważnością – tak, aby znaleźć i zastosować środek, który w danej sytuacji  sprawdza się najlepiej. Coaching  odbywa  się w formie regularnych  spotkań – sesji, na których  klient  wybiera, na czym chce się skupić, a coach  poprzez  słuchanie
i zadawanie otwierających, skłaniających do przemyśleń, pytań pomaga klientowi w głębszym zrozumieniu sytuacji oraz w precyzyjnym określeniu celów i sposobów ich realizacji.

Coach dzięki swojej wiedzy, znajomości skutecznych narzędzi i umiejętności ich zastosowania dąży do wydobycia rozwiązań i strategii z wnętrza klienta, wierzy, że klient jest z natury pełen pomysłów.

Że korzystając z własnych zasobów, siły, umiejętności i koncentracji, jest w stanie osiągnąć zamierzone skutki, czyli zdrowie i radość życia.

 

Forma pracy: sesje indywidualne, sesje dla par. 

 

Długość sesji indywidualnej:  60/90 minut.
Cena za 1 godzinę:  120 zł.
Czas trwania: 6-12 spotkań w 1- lub 2-tygodniowych odstępach czasu.

 

Sesje coachingowe mogą odbywać się również przez Skype lub telefonicznie.

 

Długość sesji dla par:  90 minut.
Cena za 1 godzinę:  190 zł.
Czas trwania:  6-12 spotkań w 1- lub 2-tygodniowych odstępach czasu.