AEC v1.0.4
 • Brak nadchodzących wydarzeń
AEC v1.0.4

 

 

 


Psychologia społeczna w życiu codziennym

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Człowiek istotą społeczną.
 • Metody badawcze w psychologii społecznej.
 • Dysonans poznawczy, zachowanie racjonalne a racjonalizowanie, technika niskiej piłki.
 • Samoświadomość i autoafirmacja.
 • Jednostka kształtowana przez otoczenie (szkołę, rodzinę, kulturę i inne)

 

Cel szkolenia:

 • Zrozumienie oddziaływania społeczeństwa na jednostkę.
 • Poznanie skutków pełnienia ról społecznych.
 • Wpływ społeczeństwa na charakter i osobowość.

 

Korzyści:

 • Wiedza o czynnikach wpływających na zachowanie człowieka.
 • Umiejętność rozpoznawania i reakcji na presję społeczną.

 

 Dla kogo

Dla wszystkich którzy chcą bardziej świadomie uczestniczyć w życiu społecznym.

 

Metody pracy

warsztatowa, treningowa, interaktywna, ćwiczeniowa, wykładowa

 

Czas trwania

16 h/ 2 dni szkoleniowe

 

Cena

990 zł

 

Nota prawna:
Wszystkie programy szkoleń stanowią własność Instytutu Rozwoju Integralnego.
Zgodnie z postanowieniami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, cytowanie całości lub fragmentów jest dopuszczalne wyłącznie z podaniem źródła cytatu.
Wszelkie prawa zastrzeżone.