AEC v1.0.4
  • Brak nadchodzących wydarzeń
AEC v1.0.4

 

 

 


Coaching jako zarządzanie systemowe

sprzedaż

 

Coaching systemowy pozwala postrzegać organizacje jako całość – (system osób które łączą relacje, cele zasady, zadania). Ponadto każdy człowiek jest częścią innych systemów takich jak:  system rodzinny, czy system organizacji, w której pracuję, społeczności w której funkcjonuje. Jednym z ważniejszych elementów każdego systemu jest jakości komunikacji, wewnętrznych relacji, kultury organizacyjnej, czy kontekstu kulturowego w jakim jest osadzony. Każdy z uczestników danego systemu pełni w nim określone role, realizuje cele. Skuteczność systemu zależy od świadomości pełnionych ról, oczekiwań, zadań, które się ma do zrealizowania.

Coaching systemowy to praca na zasobach jednostki i organizacji. To tworzenie wizji, budowanie i  rozwój firmy, za pomocą mocnych stron i potencjału istniejącego w zespole poprzez podnoszenie komunikacji na coraz wyższe poziomy.

Celem coachingu systemowego jest również rozwój kompetencji i umiejętności poszczególnych osób zespołu w celu poprawy wewnętrznej komunikacji w zespole, to również współpraca poszczególnych członków zespołu nad celem zespołu. Wspólna praca coachingowa w zespole pomaga na odkrycie  unikalnych wartości zespołu. Poszerza pole świadomości w obszarze współodpowiedzialności za realizację celów i zadań zespołu. Ostatecznym efektem coachingu systemowego jest  bardziej efektywna realizacja celów, misji i zysków firmy. Celem poszczególnych sesji coachingowych jest stymulowanie dalszego rozwoju kompetencji poszczególnych członków zespołu.

 

Program szkolenia

Rola coachingu w zarządzaniu systemowym

Identyfikacja celów wskazanych przez zespół

Zastosowanie coachingu w procesach zespołu/grupy

Stosowanie narzędzi w coachingowych w zarządzaniu.

Praca na zasobach zespołu

Coaching systemowy a superwizja w zespole

Mentoring – budowanie autorytetu lidera

 

Korzyści

Nabycie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów interpersonalnych w zespole lub konfliktów interesów

Zwiększenie odpowiedzialności poszczególnych członków zespołu za wspólny sukces

Umiejętność stosowania coachingu w zarządzaniu.

Umiejętność kierowania zespołem metodą coachingową.

Nabycie umiejętności wsparcia własnego zespołu

Podniesienie kwalifikacji w zakresie coachingu

Systemowe rozwiązywanie problemu w grupie.

Poprawa komunikacji w zespole.

Uzyskanie wsparcia w pełnieniu ról przez poszczególne osoby w organizacji.

Pomoc w realizacji celów poszczególnych pracowników.

Podejście integralne w funkcjonowaniu organizacji.

 

Dla Kogo

Dla menadżerów wyższego/niższego szczebla

Przedsiębiorców małych i dużych firm

Liderów zespołów szukających metod na rozwój i wsparcie własnych zespołów

 

Metody pracy

warsztatowa, treningowa, interaktywna, ćwiczeniowa, wykładowa, praca własna

 

Czas trwania

24 h / 3 dni szkoleniowe

 

Cena 

1800 zł

 

 

Nota prawna:
Wszystkie programy szkoleń stanowią własność Instytutu Rozwoju Integralnego.
Zgodnie z postanowieniami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, cytowanie całości lub fragmentów jest dopuszczalne wyłącznie z podaniem źródła cytatu.
Wszelkie prawa zastrzeżone.