AEC v1.0.4
  • Brak nadchodzących wydarzeń
AEC v1.0.4

 

 

 


Zarządzanie zespołem

sprzedaż

 

Budowanie i kierowanie zespołem jest jednym z najważniejszych zadań każdego lidera. Dobrze dobrany i sprawnie kierowany zespół może w znacznym stopniu wpływać na motywację członków grupy, zapewnić ponadprzeciętne wyniki poszczególnych pracowników, a w rezultacie umożliwić całemu zespołowi realizację celów i podnoszenie skuteczności działań.

Rolą menadżera zespołu jest sformułowanie zrozumiałych celów wspólnych zadań. Rolą kierownika zespołu jest sformułowanie zrozumiałych celów i ich konsekwentna realizacja, między innymi poprzez właściwych norm zespołowych, stosowanie odpowiedniego stylu przewodzenia, właściwe motywowanie członków zespołu, rozwiązywanie konfliktów. Lider grupy musi być także świadomy konieczności utrzymania właściwej proporcji cech osobowościowych osób w zespole.

 

Zakres

Warunki istnienia  zespołu

Cechy sprawnego zespołu

Skuteczność  zespołu

Cele zespołu

Struktura  zespołu

Role w zespole

Zespołowe podejmowanie decyzji

Etapy  budowania  zespołu

Rodzaje  zachowań  w  zespole

 

Cel szkolenia

Przekazanie wiedzy na temat budowania i kierowania zespołem.

Poszerzenie pola świadomości w czym tkwi skuteczność pracy w zespole

Przedstawienie struktury, celu i podejmowanych ról w zespole

Rozwój umiejętności i dopasowanie stylu kierowania

Wzmocnienie wizerunku Lidera/menadżera 

 

Korzyści

Nabycie kompetencji i umiejętności budowania skutecznego zespołu

Podniesienie jakości współpracy w zespole

Zbudowanie autorytetu Lidera

Większe zrozumienie czynników wpływających na zarzadzanie zespołem

Dowiesz się jak zbudować system motywacyjny w zespole

 

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla menadżerów wyższego i niższego szczebla i dla osób przygotowujących się do pracy na stanowisku menadżerskim bądź roli Lidera.

 

Czas trwania

16 h/ 2 dni szkoleniowe

 

Cena

990 zł

 

 

 

Nota prawna:
Wszystkie programy szkoleń stanowią własność Instytutu Rozwoju Integralnego.
Zgodnie z postanowieniami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, cytowanie całości lub fragmentów jest dopuszczalne wyłącznie z podaniem źródła cytatu.
Wszelkie prawa zastrzeżone.