AEC v1.0.4
  • Brak nadchodzących wydarzeń
AEC v1.0.4

 

 

 


Motywowanie jako system zarządzania zespołem

 

 

 

„Chodzi o to by człowiek robił chętnie to, co robić musi, by tego, co robić musi, nie robił dla tego, że musi, by w robieniu tego, co musi, znalazł upodobanie i dzięki temu pracę swą usprawnił wielokrotnie, okazując hojność w oddaniu się jej.”

T. Kotarbiński

 

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

MOTYWACJA to proces regulujący zachowania człowieka tak, aby można było osiągnąć określony wynik. Jest mechanizmem regulującym i uruchamiającym zachowanie danej osoby. To stan wewnętrznego napięcia dążący do działania w ściśle określonym kierunku, mający nieświadomy charakter.

MOTYWOWANIE jest zespołem sił, które powodują, że ludzie zachowują się w określony sposób, ukazując różne reakcje. Motywowanie to sposób podejmowania działań przez pracownika do których skłaniają pewne motywy.

Aby w pełni wykorzystać potencjał pracowników podczas szkolenia omówione zostanie: wyzwania dla współczesnej organizacji, zarządzanie zasobami ludzkimi, wpływ motywacji na działania człowieka, analiza teorii potrzeb i motywacji, rola menedżera w motywowaniu pracowników, wzmocnienia negatywne i pozytywne.

 Ponadto  Ćwiczenia menedżerskie w rozumieniu potrzeb i motywowaniu pracowników.

 

Cel szkolenia

Uświadomienie menedżerom ich roli motywującej w zarządzaniu zespołem.

Zrozumienie różnych aspektów potrzeb pracowników.

Analiza menedżerskich działań motywacyjnych.

 

Korzyści

Doskonalenie warsztatu menedżera w zakresie zarządzania zespołem.

Lepiej zmotywowany zespół.

Poprawa funkcjonowania firmy.

 

Dla kogo

Kadra kierownicza, menadżerowie wszystkich szczebli oraz wszyscy którzy chcą poznać lub rozszerzyć swoją wiedzę, potencjalnych członów zarządu;

 

Czas trwania

14 h/2 dni szkoleniowe

 

Cena

990 zł

 

Nota prawna:
Wszystkie programy szkoleń stanowią własność Instytutu Rozwoju Integralnego.
Zgodnie z postanowieniami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, cytowanie całości lub fragmentów jest dopuszczalne wyłącznie z podaniem źródła cytatu.
Wszelkie prawa zastrzeżone.