AEC v1.0.4
  • Brak nadchodzących wydarzeń
AEC v1.0.4

 

 

 


Przedmioty

Przedmioty 

Opis przedmiotów

 
 

Specjalizacje w coachingu

Określenie specjalizacji w coachingu, możliwości dalszego ukierunkowania w coachingu, możliwości specjalizacji.

 

Coaching Integralny w zawodzie coacha

Holistyczne spojrzenie na człowieka. Wstęp do obszarów pracy coachingowej. Rozwój człowieka w rodzinie, szkole, społeczeństwie, pracy – zwrócenie uwagi na obszary biznesu.

 

Etyka w coachingu

Poznanie kodeksu etycznego zawodu coacha, najistotniejsze zasady, zalecenia i zakazy którymi coach winien się zawsze kierować w swojej pracy. Studium przypadku w pracy cocha biznesu. Ugruntowanie pozytywnej, profesjonalnej i etycznej postawy coacha.

 

Zagadnienia psychologiczne w coachingu

Poznanie teorii psychologicznych opartych na psychologii pozytywnej i nurtów skoncentrowanych na rozwiązaniach mających odzwierciedlenie coachingu business & life.

•        nabycie wiedzy z zakresu roli psychologii w coachingu

•        nabycie wiedzy z zakresu głównych kierunków w psychologii i psychoterapii

•        nabycie wiedzy z zakresu wybranych metod w poszczególnych nurtach psychologii i terapii

•        stosowania wybranych narzędzi psychologicznych/psychoterapeutycznych w sesjach coachingowych

•        gotowość do ciągłego uczenia się narzędzi coachingowych zweryfikowanych naukowo w oparciu o dorobek psychologii

•        wykształcenie postawy zawodowej coacha opartej na stosowaniu rzetelnych modeli, narzędzi i metod pracy z klientami w procesach coachingowych

 

Narzędzia w pracy coacha

Budowanie warsztatu coacha, poprzez gromadzenie i tworzenie narzędzi coachingowych, zastosowanie ich w biznesie i life.

 

Podstawowe i zaawansowane umiejętności i kompetencje coacha

Poznanie umiejętności coacha takie jak: postaw, czysty język, czyste pytania, słuchanie, praca ciszą, pauza, budowanie relacji, odzwierciedlenie, kierowanie procesem, zarządzanie zasobami ludzkimi w grupie zespole

 

Aspekty prawne w coachingu

Poznanie aspektów prawnych i funkcjonowania coachingu na rynku pracy.

 

Obszary pracy coachingowej

Poznanie obszarów pracy coachingowej. Obszary np.: life i business, zawodowy, rodzina, czas wolny, pasje, przyjaciele, wartości itd. Poznanie metod jak z nimi pracować.

 

Ewaluacja w procesie coachingowym

Poznanie metod ewaluacji pracy, oceny pracy w odniesieniu do celu.

 

Proces w coachingu

Uwarunkowania w procesie coachingowym, ćwiczenie umiejętności pracy z różnymi klientami, kierowanie procesem.

 

Superwizja w coachingu

Poznanie metod superwizji grupowej/zespołowej w coachingu, nabycie umiejętności ewaluacji pracy grupowej i zespołowej, nabycie umiejętności udzielania informacji zwrotnej w formie wsparcia typu: feedback.

 

Metaprogramy jako zaawansowane narzędzie w komunikacji

Metaprogramy to sposoby filtrowania informacji przez różnych ludzi: ich znajomość daje możliwość znacznie efektywniejszego komunikowania się z innymi – najwyższy poziom komunikacji interpersonalnej. Poznanie poszczególnych metaprogramów, ćwiczenia i poznanie różnic w metaprogramach, nabycie umiejętności dostosowania języka w przekazie i rozmowie z drugą osobą tak aby osiągnąć zamierzony cel w komunikacji. 

 

Komunikacja interpersonalna – budowanie pozytywnej relacji

Poznanie pracy na receptorach sensorycznych. Student nauczy się budowania pozytywnych relacji z klientem.

 

Coaching w Firmie/Przedsiębiorstwie

Rola coachingu w przedsiębiorstwie. Poznanie z obecnymi stylami zarządzania, cechami przywódczymi w firmie /przedsiębiorstwie (MŚP). Coaching narzędziem podnoszącym efektywność i jakość pracy menadżera, lidera, zespołu. Celem zajęć jest dostarczenie wiedzy i kompetencji dotyczących przygotowania i realizacji coachingu w organizacji, także wykorzystania go w kontekście bieżących zadań w firmie, wdrażania zmian.

 

Zarządzanie zmianą w coachingu

Jak pracować w procesie gdy klient zmienia cel pracy? Poznanie umiejętności i sposobów zarządzania zasobami ludzkimi/pracownika.

 

Mentoring

Poznanie podstaw mentoringu i poznanie metod wsparcia przy zastosowaniu mentoringu. Zastosowanie mentoringu w obszarze biznesu:

Mentoring-coaching

Mentoring – consulting

 

Coaching grupowy i zespołowy – team coaching

Poznanie cech grupy, zespołu, metody pracy coachingowej z grupą/zespołem. Poznanie metod i narzędzi do przeprowadzenia sesji w grupie/zespole do osiągania wspólnych celów.

•        nabycie wiedzy na temat coachingowego stylu zarządzania

•        poznanie dyrektywnych i niedyrektywnych metod w podejściu do zarządzania zespołem

•        poznanie modeli zarządzania kompetencjami

 

Budowanie własnej kariery zawodowej w zawodzie coacha

Planowanie własnej ścieżki rozwoju w zawodzie coacha – pomysł na siebie. Poznanie korzyści prowadzenia własnej dzielności. Poznanie cech przedsiębiorcy/biznesmena. Budowanie swojego potencjału-korzyści. Wyznaczanie celów i priorytetów – SMART(dotyczy sposobu wyznaczania celów, mają być specyficzne, mierzalne ambitne, realistyczne, terminowe), SWOT (mocne, słabe strony, możliwości i zagrożenia), TOWS (mocne, słabe strony, możliwości i zagrożenia – wymagana jest przemienność z uwagi na zróżnicowane potrzeby osiągania własnej kariery)

 

Life coaching

Poznanie procesu w life coachingu – studium przypadku. Uczestnik nauczy się pracować z osobami w różnym wieku, pochodzących z różnych kultur, o różnym wykształceniu.