AEC v1.0.4
  • Brak nadchodzących wydarzeń
AEC v1.0.4

 

 

 


Negocjacje i zarządzanie konfliktem

komunikacja

 

Negocjacje są procesem,   w   którym   uczestniczą co   najmniej   dwie   strony reprezentujące   niezgodne stanowiska będące przeszkodą w realizacji swoich interesów; działania  podejmowane  przez  strony  mają  na  celu  osiągnięcie  porozumienia  w  efekcie którego stanowiska zostaną uzgodnione. Negocjacje  to zatem nic innego jak dwustronny proces komunikowania się podmiotów w sytuacji konfliktowej, która jest zjawiskiem złożonym i bardzo dynamicznym przebiegającym w określonym czasie i miejscu i mającym wiele odmian i wiele źródeł pochodzenia.

 

Zakres szkolenia

Omówienie potencjalnych źródeł oraz mechanizmu powstawania i narastania konfliktu w procesie

Poznanie narzędzi analizy sytuacji konfliktowej

Omówienie głównych metod rozwiązywania konfliktów

Usystematyzowanie podstawowych pojęć negocjacyjnych

Omówienie najczęstszych błędów w negocjacjach

Poznanie podstawowych strategii negocjacyjnych i samego procesu negocjacji

 Omówienie psychologicznych technik realizacji zasad strategii problemowej

 

Cel szkolenia

Przekazanie umiejętności skutecznego i zwycięskiego prowadzenia negocjacji

Umiejętność rozwiązywania konfliktów

Zdobycie wiedzy na temat technik negocjacyjnych i sposobów radzenia sobie z trudnymi partnerami rozmów

 

Korzyści

Nabycie umiejętności rozpoznawania typu konfliktu  i  dobrania odpowiednich metod jego rozwiązania

Zdobycie wiedzy na temat stosowanych technik i metod rozwiązywania konfliktów „procesowych”

Nabycie umiejętności w prowadzeniu skutecznych  negocjacji w procesie

Umiejętność implementacji poznanych zasad i technik rozwiązywania konfliktów na sytuacje zawodowe

 

Dla kogo

Kadra kierownicza. Specjaliści tworzący systemy zarządzania oraz Analitycy Biznesowi oraz specjaliści odpowiedzialni za optymalizację i usprawnianie procesów biznesowych

 

Czas trwania

24 h/3 dni szkoleniowe

 

Cena

1000 zł

 

 

 

Nota prawna:
Wszystkie programy szkoleń stanowią własność Instytutu Rozwoju Integralnego.
Zgodnie z postanowieniami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, cytowanie całości lub fragmentów jest dopuszczalne wyłącznie z podaniem źródła cytatu.
Wszelkie prawa zastrzeżone.