AEC v1.0.4
 • Brak nadchodzących wydarzeń
AEC v1.0.4

 

 

 


Career Coaching

Coaching Kariery (Career Coaching)  związany jest z rozwojem, karierą, dotyczący różnych grup zawodowych (niekoniecznie związanych z działalnością w biznesie; mogą to być np. artyści, dziennikarze, przedstawiciele wolnych zawodów itp.) wspiera rozwój kariery zgodny z aspiracjami zawodowymi i życiowymi wartościami.

 

Koszt sesji do 2 godzin 500 zł – każda następna 200 zł.

 

Coach w „coachingu kariery” wspiera klienta w ocenieniu jego własnej sytuacji, tak aby klient dostrzegł, gdzie jest – jakie są jego umiejętności, kwalifikacje, mocne strony, a następnie określił, gdzie chciałby być, co chciałby robić, jakie posiada zdolności, co dla niego jest ważne w pracy, kim chciałby się stać. Klient zauważa jakie cechy, umiejętności potrzebuje w sobie rozwinąć, aby dobrze pokierować swoją karierą. W wyniku coachingu kariery klient dzięki podjęciu świadomych, ukierunkowanych działań, może znacznie zwiększyć zadowolenie z własnego rozwoju zawodowego i satysfakcję z pracy. 

 

Coaching Kariery skierowany jest do osób, które: 

 •  stoją na początku swojej kariery i chcą nią świadomie pokierować,
 •  pragną rozwoju swojej kariery, otworzenia się na możliwości awansu,
 •  są zdecydowane na wprowadzenie konkretnej zmiany w swojej sytuacji zawodowej,
 •  stoją przed znaczącymi decyzjami zawodowymi,
 •  przerwały rozwój swojej kariery, np. z powodu wychowywania dzieci,
 •  utraciły pracę w wyniku okoliczności zewnętrznych,
 •  mają wątpliwości co do obranej ścieżki zawodowej, w kontekście własnych aspiracji i potencjału  

W procesie Coachingu Kariery klient dzięki wsparciu coacha: 

 • bardziej uświadamia sobie swoje oczekiwania co do rozwoju swojej kariery,
 • precyzuje swoje cele zawodowe i sposoby ich realizacji,
 • optymalizuje swoje decyzje i działania,
 • zapewnia sobie satysfakcjonujący rozwój kariery zgodny z jego aspiracjami zawodowymi i życiowymi wartościami,
 • dowie się skąd czerpie bądź zacznie czerpać pozytywną energię. 

 

Forma pracy: sesje indywidualne. 

 

Długość sesji:  60/120 minut.
Czas trwania: 6-12 spotkań w 1- lub 2- tygodniowych odstępach czasu. 

Sesje coachingowe indywidualne mogą odbywać się również przez Skype lub telefonicznie.