AEC v1.0.4
  • Brak nadchodzących wydarzeń
AEC v1.0.4

 

 

 


Program kształcenia

Program kształcenia

przedmiot

liczba godzin

W/C

Punkty ETCS

Forma zaliczenia

 

E/ZO/Z

Semestr/

moduł

Kontaktowe

Nie kontaktowe

Aspekty prawne w coachingu

7/2

1

0

Z

II/I

Etyka w coachingu

3/7

1

0

ZO

II/I

Podstawy pedagogiki w coachingu edukacyjnym

8/5

1

0

E

I/I

Podstawy psychologii w coachingu edukacyjnym

8/5

1

0

E

I/I

Coaching integralny w edukacji

5/10

1

0

ZO

I/I

Coaching – metoda pracy z uczniem

7/8

1

0

ZO

I/I

Nauczyciel- Mentor-Coach

2/6

1

0

Z

II/II

Mentoring indywidualny

2/6

1

1

ZO

I/II

Coaching grupowy/zespołowy

4/8

1

1

ZO

II/II

Narzędzia pracy coacha w edukacji

4/20

3

1

E

II/II

Zastosowanie coachingu podczas Rady pedagogicznej

4/6

1

0

ZO

II/II

Komunikacja w edukacji –skuteczne budowanie porozumienia

5/10

1

0

ZO

I/I

Metaprogramy jako zaawansowane narzędzie w komunikacji

4/4

1

0

ZO

I/I

Obszary pracy coachingowej

4/4

1

0

ZO

I/II

Podstawowe i zaawansowane umiejętności coach’a

4/12

2

1

E

II/II

Proces w coachingu

2/7

1

1

Z

I/I-III

Superwizja w coachingu

3/3

1

0

Z

I/II

Praktyka z coachingu edukacyjnego

 (przeprowadzenie 60 godz. sesji coachingowych) w tym:

 

·         coaching edukacyjny 20 godz. dla ucznia

·         coaching edukacyjny 20 godz. dla nauczyciela

·         coaching edukacyjny 20 godz. dla rodziny

 

60

0

5

Z

II/III