AEC v1.0.4
  • Brak nadchodzących wydarzeń
AEC v1.0.4

 

 

 


Coaching Menadżerski

menadzer

 

Założenia i cele programowe
Coaching menadżerski  to indywidualna praca coacha z menedżerem głównie w obszarach zawodowych. Jest adresowany do kadry zarządzającej oraz do menedżerów. Celem executive coachingu jest rozwój kompetencji i umiejętności osoby uczestniczącej w procesie poprzez bezpośrednie relacje z coachem, który pomaga jej odkryć i uruchomić wewnętrzny potencjał, ukierunkowuje ją na realizację organizacyjnych zadań oraz własnych aspiracji.
Idea coachingu menedżerskiego oparta jest na pracy z kompetencjami menedżerskimi. Efektem coachingu menedżerskiego dla organizacji  jest  bardziej efektywna realizacja celów, misji i zysków firmy. Celem sesji coachingowych jest stymulowanie dalszego rozwoju kompetencji menedżerskich wpływających bezpośrednio na wzrost efektywności menedżera.
 Treść i struktura programu czynią go odpowiednim zarówno dla sektora prywatnego, jak i publicznego.

 

Program szkolenia
Identyfikacja celów wskazanych przez organizację oraz powiązanie ich z celami  menedżera
Kontraktowanie celów w  executive coachingu
Zastosowanie coachingu w procesach biznesowych
Proces w executive coachingu
Stosowanie narzędzi w coachingu executive
Sposoby pomiaru realizacji celów w organizacji
Praca na zasobach w executive coachingu
Coaching a superwizja
Coaching przywódczy
Mentoring

 

Korzyści
Bezpośrednie – dla osoby menadżera
Pośrednie – dla podwładnych i przełożonych całej organizacji.
Usystematyzowanie wiedzy zawodowej coacha
Myślenie i skoncentrowanie na zadaniach
Wybór najlepszych  rozwiązań dla siebie  i dla firmy
Umiejętności wyznaczania ścieżki rozwoju zawodowego  zintegrowanego z rozwojem osobistym
I holistycznym rozwojem całej organizacji.

 

Dla Kogo
Program jest przeznaczony dla coachów podnoszących swoje kwalifikacje.
Dla menedżerów, superwizorów i liderów zespołów w organizacjach, które pragną stosować coaching jako preferowany styl zarządzania i rozwoju kadry.

 

Metody pracy
warsztatowa, treningowa, interaktywna, ćwiczeniowa, wykładowa, praca własna

 

Czas trwania
120 h w tym 45 h pracy własnej  (3 zjazdy x 3 dni)

 

Cena

4800 zł

W ramach opłaty za szkolenie uczestnik otrzymuje:  3 sesje mentorskie, materiały szkoleniowe, napoje zimne, gorące, ciastka.

 

 

Nota prawna:
Wszystkie programy szkoleń stanowią własność Instytutu Rozwoju Integralnego.
Zgodnie z postanowieniami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, cytowanie całości lub fragmentów jest dopuszczalne wyłącznie z podaniem źródła cytatu.
Wszelkie prawa zastrzeżone.