AEC v1.0.4
  • Brak nadchodzących wydarzeń
AEC v1.0.4

 

 

 


Leadership Coaching

Leadership coaching (coaching przywódczy)to identyfikacja / rozwijanie / modyfikacja stylu zarządzania i cech przywódczych, to metoda rozwoju kompetencji przywódczych. Dedykowany jest dla tych osób, które zarządzają grupami lub zespołami dla których ważne jest wydobywanie potencjału zarówno indywidualnego jak i zespołowego
ludzi z którymi pracuje. Istotą coachingu przywódczego jest budowanie wiarygodności osobistej przywódcy, a także jego potencjału osobistego.

Efektem coachingu jest budowanie przewidywalności, porządku i struktury w pracy zespołowej. Coaching przywódczy wydobywa i maksymalizuje kompetencje lidera, które pozwalają usprawnić komunikację w zespole, budować prawidłowe relacje miedzy członkami zespołu, w sposób efektywny delegować zadania, diagnozować i wydobywać potencjał poszczególnych członków zespołu, ustalać zasady współpracy, obiegu informacji. Ponadto leadership coaching wspiera lidera w prawidłowym wyznaczaniu celów oraz kreowaniu działań sprzyjających realizacji tych celów z uwzględnieniem ważności osób, które te cele będą realizowały.

Coaching daje możliwość osiągniecia ponadprzeciętnych umiejętności zarzadzania zespołem, budowania motywacji osobistej i członków zespołu, tworzenie wizji i wyznaczania rozwojowych celów swoich i zespołowych oraz planowanie działań sprzyjających kreowaniu nowoczesnego przywództwa.

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z LEADERSHIP COACHINGU:

Sprawne wyznaczanie celów

Analiza metod rozwoju potencjalnego przywództwa

Uwarunkowania przywództwa w organizacjach

Skuteczne planowanie i kreowanie działań

Efektywne zarzadzanie sobą w czasie

Zwiększenie umiejętności komunikacyjnych

Wzmocnienie kompetencji osobistych lidera

Skuteczne wydobywanie potencjałów osobistych członków zespołu

Wzrost inteligencji emocjonalnej lidera

Zwiększenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych

Umiejętne identyfikowanie wartości osobistych i zespołowych

Zwiększenie umiejętności budowania motywacji osobistej i zespołowej

Zwiększenie efektywności zespołu

Zwiększenie umiejętności budowania spójności i współpracy zespołu

 

 

Forma pracy: sesje indywidualne. 

 

Długość sesji:  60/120 minut.
Czas trwania: 6-12 spotkań w 1- lub 2- tygodniowych odstępach czasu. 

Sesje coachingowe indywidualne mogą odbywać się również przez Skype lub telefonicznie.