AEC v1.0.4
  • Brak nadchodzących wydarzeń
AEC v1.0.4

 

 

 


Katarzyna Dyktyńska

Katarzyna Dyktyńska

psycholog, coach,
trener umiejętności psychospołecznych

 

 

 

Certyfikowany coach, członkini Izby Coachingu, absolwentka akredytowanych przez International Coach Federation szkół coachingowych. Jako Musician & Art Coach realizuje sesje coachingowe (life) dla artystów. Realizuje również sesje coachingu grupowego i zespołowego. Specjalizuje się we wspieraniu zespołów w fazie ich konstytuowania się poprzez identyfikację wartości członków zespołu i budowanie wizji i misji zespołowej, a także zespołów pozostających w konflikcie poprzez budowanie spójności zespołu zarówno na płaszczyźnie relacyjnej jak i zadaniowej. 

Posiada ponad 1500 godzin doświadczenia w prowadzeniu szkoleń i warsztatów z zakresu budowania świadomości osobistej, zarządzania emocjami, autoprezentacji, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania sobą w czasie i innych. Pracuje zarówno dla firm, organizacji pozarządowych, jak również jednostek administracji publicznej. W swojej pracy trenerskiej stawia na skuteczność, różnorodność i praktyczność przekazywanych treści.

Absolwentka psychologii na wydziale  Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 4- letnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi ruchowo w obszarze budowania motywacji do podjęcia zatrudnienia, autoprezentacji, budowania potencjału osobistego , nabywania kompetencji komunikacyjnych, asertywności i innych.

W swojej pracy kieruje się mottem „Wiedzieć to być zdolnym do działania”.