AEC v1.0.4
  • Brak nadchodzących wydarzeń
AEC v1.0.4

 

 

 


Teenagers Coaching

mlodziez3

COACHING DLA MŁODZIEŻY (TEENAGERSCOACHING)

Okres dojrzewania i wczesna młodość, to burzliwy czas. Człowiek staje przed wyborem swojej drogi życiowej, studiów, określeniem  tożsamości jako dorosłego, wzięciem odpowiedzialności za swoje życie. Decyzje i przemiany w tym czasie bywają trudnym doświadczeniem. Wiele młodych osób jest zagubionych, często pojawiają się stany przygnębieni i zmienność nastroju. Jest to też czas niezwykłych pomysłów, idei, nadziei – czas wielkiego potencjału!

 

Coaching przeznaczony jest dla nastolatków i młodych dorosłych, którzy poszukują swojej drogi życiowej, pragną odkryć swoje pasje, marzenia, zdolności i podążać za nimi.

 

Coaching ma na celu pomóc w kształtowaniu nowej tożsamości, definiowaniu celów, które nadadzą kształt myślom i działaniom oraz znalezieniu strategii ich realizacji. Coach podczas sesji coachingowej pomaga odkryć młodej osobie jej indywidualność i siłę wpływu na swoje życie. Coach towarzyszy w procesie zmian, pomaga przejść przez trudne momenty, odnaleźć sens i znaczenie w zmieniających się okolicznościach.

 

Dzięki coachingowi młody człowiek może zacząć korzystać ze swoich zasobów i możliwości, które do tej pory były niedostępne i odkryć niecodzienne, twórcze rozwiązania. 

 

Podczas sesji coachingowej mogą pojawiać się następujące cele: 

  • przywrócenie balansu emocjonalnego,
  • uwalnianie się od balastu przeszłości,
  • usprawnienie efektywności w nauce,
  • poprawienie relacji z rówieśnikami,
  • przywrócenie porozumienia z rodzicami,
  • umiejętność dokonywania wyboru w jaki sposób spędzać czas wolny,
  • umiejętność w określaniu siebie (kim jestem, kim chcę być, co chcę robić, gdzie studiować i w jakiej specjalizacji się realizować),
  • relacje w związku partnerskim
  • i inne.

Forma pracy: sesje indywidualne, sesje grupowe. 

 

Długość sesji indywidualnej:  60/90 minut.
Czas trwania: 6-12 spotkań w 1- lub 2-tygodniowych odstępach czasu.

Indywidualne sesje coachingowe mogą odbywać się również przez Skype lub telefonicznie.

 

Długość sesji grupowych:  60/120 minut.
Czas trwania:  6-12 spotkań w 1- lub 2-tygodniowych odstępach czasu.

 

Koszt sesji do 2 godzin 300 zł, każda następna godzina 150 zł.