AEC v1.0.4
  • Brak nadchodzących wydarzeń
AEC v1.0.4

 

 

 


AKADEMIA  MENADŻERA SPRZEDAŻY

sprzedaż

 

Rolą menadżera jest miedzy innymi efektywne zarządzanie zespołem aby osiągać jak najwyższe wskaźniki sprzedaży. W dużym stopniu zależy to od umiejętności kierowania zespołem, posiadanej wiedzy na temat sposobów motywowania zespołu i świadomości, że sukces zespołu zależy od chęci i potrzeby rozwoju kompetencji menadżera. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku proponowane moduły są wynikiem potrzeb, które dostrzegliśmy pracując z menadżerami małych i dużych firm. Zostały dobrane tak, aby każdy menadżer podnosząc swoje kompetencje wspierając zespół osiągał lepsze wyniki wraz z zespołem. 

 

Zakres tematyczny szkolenia:

Zarządzanie zespołem handlowym 16 h – 2 dni

Motywowanie jako system zarządzania zespołem 14 h – 2 dni

Negocjacje handlowe 16 h – 2 dni

Coaching jako zarządzanie systemowe 24 h – 3 dni

Obrona przed manipulacją poprzez zrozumienie technik wywierania wpływu 8 h – 1 dzień

Aspekty prawne w pracy menadżera – 16 h – 2 dni

Stres w pracy menadżera – 8 h – 1 dzień

 

Korzyści

Nabycie umiejętności zarzadzania zespołem

Poznanie sposobów motywowania zespołów

Nabycie wiedzy i umiejętności na temat procesu w negocjacjach

Poznanie metody coachingowej i jej zastosowania w kierowaniu zespołem

Poznanie mechanizmów manipulacji i technik wywierania wpływu

Nabycie wiedzy na temat aspektów prawnych w pracy menadżera

Nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem

 

Dla kogo

Kadra kierownicza, menadżerowie wszystkich szczebli oraz wszyscy którzy chcą poznać lub rozszerzyć swoją wiedzę, potencjalnych członów zarządu;

 

Czas trwania

102 h/ 13 dni szkoleniowych

 

Cena

5900 zł

 

Nota prawna:
Wszystkie programy szkoleń stanowią własność Instytutu Rozwoju Integralnego.
Zgodnie z postanowieniami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, cytowanie całości lub fragmentów jest dopuszczalne wyłącznie z podaniem źródła cytatu.
Wszelkie prawa zastrzeżone.