AEC v1.0.4
  • Brak nadchodzących wydarzeń
AEC v1.0.4

 

 

 


Coaching Rodzicielski

rodzina

 

Wychowanie dziecka to niezwykłe, największe wyzwanie przed jakim staje rodzic. To proces, w którym rodzice tworzą „matrycę” wzorców zachowań, emocji, relacji międzyludzkich i wartości. Towarzyszymy naszym dzieciom w rozwoju od momentu, kiedy pojawiają się na świecie do czasu, aż staną się samodzielne i mogą rozpocząć swą własną drogę. Wyposażamy je w wiedzę oraz sposób spostrzegania i rozumienia świata, który ma ogromny wpływ na to jakimi staną się ludźmi.

 

Coaching Rodzicielski to nowa, dynamicznie rozwijająca się metoda pracy z rodzicami, której celem jest zwiększenie świadomości psychologicznych zasobów rodziców, a co za tym idzie zwiększenie kompetencji rodzicielskich.

 

Podczas pracy z coachem rodzice skupiają  się głównie na zasobach i mocnych stronach, zarówno swoich jak i dzieci. Rodzice  wyznaczają  cel  jaki  chcą  osiągnąć w relacji ze swoimi dziećmi.  Przy  pomocy coacha opracowują metody i narzędzia potrzebne do realizacji tego celu.

 

Podczas sesji coachingowej mogą pojawiać się następujące cele:

  • przywrócenie  porozumienia z dzieckiem,
  • jak skutecznie słuchać, by rozumieć dziecko oraz jak mówić, by dziecko nas słuchało i rozumiało,
  • zaakceptowanie siebie jako rodzica- ojca/matki,
  • świadomie wychowywać dziecko a nie chować (różnice),
  • pełnić rolę facylitatora w życiu dziecka,
  • wzmocnić  relacje,
  • odnaleźć inne perspektywy dla głębszej i mocniejszej więzi rodzinnej
  • i inne.

Coaching przeznaczony jest dla rodziców, a także dla wychowawców, nauczycieli, psychologów i pedagogów (szkolnych i przedszkolnych), pracowników poradni pedagogiczno-psychologicznych, opiekunek dziecięcych oraz wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoje możliwości  i  umiejętności oraz spojrzeć świeżym okiem na tworzenia relacji z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami/opiekunami i nauczycielami.

 

W sesji mogą brać udział od 2 do 5 osób.

Koszt sesji to 500 zł do 2 godzin każda następna 200 zł.

 

Forma pracy: sesje indywidualne, sesje dla par.

 

Długość sesji indywidualnej: 60/90 minut.
Czas trwania: 6-12 spotkań w 1- lub 2-tygodniowych odstępach czasu. 

 Sesje coachingowe indywidualne mogą odbywać się również przez Skype lub telefonicznie.

 

Długość sesji dla par (rodziców, opiekunów): 60/90 minut.
Czas trwania: 6-12 spotkań w 1- lub 2-tygodniowych odstępach czasu. 

 Sesje coachingowe indywidualne mogą odbywać się również przez Skype lub telefonicznie.