AEC v1.0.4
  • Brak nadchodzących wydarzeń
AEC v1.0.4

 

 

 


Program kształcenia

Program kształcenia  

Przedmiot

Liczba godzin

W/C

Punkty ETCS

Forma zaliczenia

 

E/ZO/Z

Semestr/

Moduł

Kontaktowe

Nie kontaktowe

Specjalizacje w coachingu

5/4

1

0

Z

I/I

Coaching Integralny w zawodzie coacha

5/10

2

0

Z

I/I

Etyka w coachingu

2/3

1

0

ZO

II/I

Zagadnienia psychologiczne w coachingu

4/5

1

0

Z

I/I

Narzędzia w pracy coacha

4/18

2

0

ZO

I/II

Podstawowe i zaawansowane umiejętności i kompetencje coacha

4/5

1

1

ZO

I/I

Aspekty prawne w coachingu

7/2

1

0

Z

II/I

Obszary pracy coachingowej

4/4

1

0

Z

I/I

Ewaluacja w procesie coachingowym

3/4

1

0

Z

II/II

Proces w coachingu

3/7

1

0

ZO

II/I

Superwizja w coachingu

2/3

1

0

Z

II/II

Metaprogramy jako zaawansowane narzędzie w komunikacji

4/4

1

0

Z

I/I

Komunikacja interpersonalna – budowanie pozytywnej relacji

5/10

2

0

Z

I/I

Coaching w Firmie/Przedsiębiorstwie

4/12

2

0

ZO

II/I

Zarządzanie zmianą w coachingu

1/7

1

0

Z

II/II

Mentoring

3/6

1

0

Z

II/II

Coaching grupowy i zespołowy – team coaching

9/9

2

0

Z

II/II

Budowanie własnej kariery zawodowej w zawodzie coacha

4/5

1

1

Z

II/II

Life coaching

2/7

1

1

Z

I/I

Praktyka – praca własna (przeprowadzenie 60 godz. sesji coachingowych) w tym:

 

Coaching life, business coaching, team coaching

60

0

2

Z

II/III

Egzamin Końcowy

0

1

0

E