AEC v1.0.4
  • Brak nadchodzących wydarzeń
AEC v1.0.4

 

 

 


Małgorzata Szwemin

Małgorzata Szwemin

Psycholog wojskowy, trener rozwoju osobistego

 

Psycholog wojskowy, trener rozwoju osobistego, specjalistka od technik wzmacniania odporności psychicznej i budowania poczucia wartości. Odbyła szereg szkoleń na potrzeby armii, dotyczących: profilaktyki uzależnień, profilaktyki HIV i AIDS, technik wzmacniania odporności psychicznej oraz technik negocjacyjnych, a także z psychopatologii i Terapii Zorientowanej na Rozwiązania Doświadczenie zdobywała trenując żołnierzy jednostki specjalnej, biorąc udział we wszystkich etapach selekcji kandydatów na „ specjalistów” oraz prowadząc przez ponad dziesięć lat warsztaty dla kadry wojskowej oraz studentów Akademii Marynarki Wojennej.  Prowadziła zajęcia w oparciu o program zatwierdzony przez Ministra Obrony Narodowej oraz własne autorskie programy dotyczące między innymi podnoszenia asertywności kobiet służących w armii, wzmacniania umiejętności dowodzenia dla kandydatów na oficerów a także technik  opanowania stresu w sytuacjach trudnych.W praktyce terapeutycznej wykorzystuje między innymi taniec, jako formę rozwoju osobowości.