AEC v1.0.4
  • Brak nadchodzących wydarzeń
AEC v1.0.4

 

 

 


Spotkania Interaktywne

spotkania

 

Spotkania Interaktywne rodziców, to miejsce wykładów, rozmów, żywych dyskusji na tematy wychowania oraz roli rodziców w tym procesie.

 

Ciekawa i otwarta formuła, merytoryczna dyskusja, kompetencja prowadzących i możliwość swobodnego uczestniczenia w analizie tematu i formułowaniu wniosków.

 

Prawdziwa szkoła dla rodziców (ale bez ocen i laurek). Nagrodą jest zrozumienie i nowe umiejętności w pełnieniu społecznej roli rodzica.

 

 

Zachęcamy do przesyłania propozycji.