AEC v1.0.4
  • Brak nadchodzących wydarzeń
AEC v1.0.4

 

 

 


Aspekty prawne w pracy menadżera

sprzedaż

 

Menedżer/menadżer  (z ang. zarządca) – osoba zajmująca się zarządzaniem zespołem pracowników lub firmą. Podejmuje wiele ważnych decyzji dotyczących nie tylko samego funkcjonowania przedsiębiorstwa ale także planuje  działania firmy i pilnuje ich wykonania. Zakres obowiązków menedżera zależy od szczebla, na którym się znajduje : menadżer najwyższego i średniego szczebla, a także menadżer pierwszej linii. Są tez tacy, którzy w przedsiębiorstwie zarządzają tylko daną dziedziną, w której się specjalizują np. menedżerowie finansów, zasobów ludzkich, administracji czy public relations.

Jest to jeden z najpopularniejszych i najbardziej rozchwytywanych zawodów. Odgrywają coraz większą rolę w prawidłowym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.  Tempo zmian współczesnego rynku stawia przed menadżerami spore wyzwanie, nieustanne nowelizacje prawa, kruczki, tajniki – wszystko to sprawia że Kadra menadżerska musi ciągle i systematycznie pogłębiać swoją wiedzę, poznając teoretyczne i praktyczne aspekty prawa, dzięki którym łatwiej będzie funkcjonować w biznesie i życiu prywatnym.

 

Zakres szkolenia

Omówienie najkorzystniejszych form zatrudnienia dla menadżerów w tym:  kontrakt menadżerski, umowy o pracę, umowy cywilno-prawne;

Usystematyzowanie podstawowych pojęć i zagadnień prawnych niezbędnych w pracy menadżera w szczególności charakterystyka zasad odpowiedzialności menadżera;

Ochrona prawna przedsiębiorstwa – ryzyko i bezpieczeństwo prawne firmy.

Konstruowanie/weryfikacja/zawieranie/realizacja umów z kontrahentami.

Mobbing, dyskryminacja w zatrudnieniu a molestowanie – granice miedzy mobbingiem a twardym zarządzaniem;

Zapoznanie się z zagadnieniami Kodeksu etyki menadżera oraz Kodeksem dobrych praktyk ( samoregulacja i współregulacja UE)

 

Cel szkolenia

Uświadomienie menedżerom ich roli w prawidłowym zarządzaniu i funkcjonowaniu firmy

 Zrozumienie różnych aspektów prawnych

 Analiza ryzyka i bezpieczeństwa prawnego firmy

 

Korzyści

Zdobycie wiedzy na temat podstawowych pojęć i zagadnień prawnych niezbędnych w pracy menadżera;

Zdobycie umiejętności odpowiednego zabezpieczenia prawnego podejmowanych decyzji i zawieranych kontraktów z kontrahentami;

Umiejętności w odróżnieniu mobbingu od molestowania i zapobieganie występowaniu tych zjawisk w przedsiębiorstwie;

Zdobycie wiedzy na temat wyboru optymalnej dla siebie formy zatrudnienia jako menadżera;

Umiejętność implementacji poznanej wiedzy z zakresu prawa na sytuacje zawodowe i odpowiednie wsparcie Zarządu firmy;

Wiedza z zakresu ryzyka i bezpieczeństwa prawnego firmy ułatwi podejmowanie słusznych i trafnych decyzji.

 

Dla kogo

Kadra kierownicza, menadżerowie wszystkich szczebli oraz wszyscy którzy chcą poznać lub rozszerzyć swoją wiedzę o aspekt prawny pracy menadżera, potencjalnych członów zarządu;

 

Czas trwania

16 h /2 dni szkoleniowe

 

Cena

1800 zł.

 

 

Nota prawna:
Wszystkie programy szkoleń stanowią własność Instytutu Rozwoju Integralnego.
Zgodnie z postanowieniami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, cytowanie całości lub fragmentów jest dopuszczalne wyłącznie z podaniem źródła cytatu.
Wszelkie prawa zastrzeżone.