AEC v1.0.4
  • Brak nadchodzących wydarzeń
AEC v1.0.4

 

 

 


BIZNES

coaching

Czym jest coaching

W coachingu chodzi o jak najlepsze wykorzystanie własnych możliwości przy indywidualnym i osobistym wsparciu osoby, która będzie stawiać przed Tobą wyzwania, stymulować i prowadzić na drodze stałego rozwoju.  (Gerard O’Donovan)

 

Coaching  to prosty sposób na efektywny rozwój osobisty.  To proces, w trakcie  którego coach i jego klient budują pogłębioną relację. Wspiera ona i podtrzymuje rozwój i wzrost kompetencji  oraz  umiejętności  klienta.  Ta  potężna relacja daje  klientowi  siłę  do  przejścia  od  tego jaki jest, do tego, jakim chciałby i może się stać. Coaching jest adresowany do tych osób, które pragną radzić sobie jeszcze  lepiej  zarówno w życiu  osobistym  jak  i  zawodowym,  dążą do realizacji  wybranych przez siebie  celów i chcą osiągać w tym zakresie nieprzeciętne wyniki. Coaching to metoda osobistego i zawodowego doskonalenia, która opiera się na założeniu, że wszystko, czego potrzebujemy do osiągania życiowych celów, już posiadamy. Trzeba tylko nauczyć się te zasoby wykorzystywać.

 

Korzyści płynące z coachingu

W czasie relacji coachingowej klient pogłębia swoją świadomość, lepiej poznaje, co jest dla niego ważne, jakie wartości decydują o jego życiowych wyborach oraz jakie ograniczenia powodują, że nie podejmuje działań. Dzięki coachingowi klient dokonuje własnych odkryć, które prowadzą do większych możliwości, efektywniejszych działań i często zaskakujących rozwiązań.

Coaching  inspiruje.  Sprawia,  że człowiek  lepiej   wykorzystuje   swoje  umiejętności  i  naturalne  zdolności,  staje  się  bardziej  kreatywny i zwiększa siłę swojej motywacji. 

 

Jak działamy

Sesje coachingowe mogą odbywać się podczas osobistych spotkań, jak również przy wykorzystaniu telefonu lub Skype’a. Jest to równie skuteczna metoda pracy coachingowej, pozwalająca dodatkowo na większą elastyczność zarówno ze względu na czas, jak i miejsce zamieszkania