AEC v1.0.4
  • Brak nadchodzących wydarzeń
AEC v1.0.4

 

 

 


Obrona przed manipulacją poprzez zrozumienie technik wywierania wpływu

sprzedaż

 

OBRONA PRZED MANIPULACJĄ  POPRZEZ ZROZUMIENIE TECHNIK WYWIERANIA WPŁYWU

Manipulacja (łac. manipulatio – manewr, fortel, podstęp) – forma wywierania wpływu na osobę lub grupę w taki sposób, by nieświadomie i z własnej woli realizowała cele manipulatora.

Inspirowana interakcja społeczna mająca na celu skłonienie osoby lub grupy ludzi do działania sprzecznego z ich dobrze pojętym interesem. Zazwyczaj osoba lub grupa ludzi poddana manipulacji nie jest świadoma środków, przy użyciu których wywierany jest na nią wpływ. Autor manipulacji dąży zwykle do osiągnięcia korzyści osobistych, ekonomicznych lub politycznych kosztem poddawanych niej osób.

Mimo tego, że manipulacja postrzegana jest jako zachowanie nieetyczne często używana jest w kontaktach handlowych i negocjacjach. Jak zatem się przed nią obronić i czy to jest możliwe?

Tak, wystarczy odpowiednia wiedza i umiejętności.

 

Zakres tematyczny szkolenia

Co to jest manipulacja?

Techniki manipulacji wg Roberta Cialdiniego

Techniki wywierania wpływu:

– reguła wzajemności,

– zasada kontrastu,

– prawo limitu

– i inne.

 Skuteczna obrona przed manipulacją – ćwiczenia.

 

Cel szkolenia

Poznanie i zrozumienie technik wywierania wpływu.

Rozpoznanie manipulacji.

Umiejętność oddzielania emocji od racjonalnego myślenia przy podejmowaniu decyzji biznesowych        i życiowych.

 

Korzyści dla firmy

Wyższe kwalifikacje pracowników i menadżerów.

Racjonalne podejmowanie decyzji.

Umiejętne reagowanie na próby manipulacji w relacjach biznesowych i życiowych.

 

Dla kogo

Kadra kierownicza, menadżerowie wszystkich szczebli oraz wszyscy którzy chcą poznać lub rozszerzyć swoją wiedzę, potencjalnych członów zarządu;

 

Czas trwania

8 h/ 1 dzień szkoleniowy

 

Cena 

590 zł

 

Nota prawna:
Wszystkie programy szkoleń stanowią własność Instytutu Rozwoju Integralnego.
Zgodnie z postanowieniami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, cytowanie całości lub fragmentów jest dopuszczalne wyłącznie z podaniem źródła cytatu.
Wszelkie prawa zastrzeżone.