AEC v1.0.4
  • Brak nadchodzących wydarzeń
AEC v1.0.4

 

 

 


Anna Skibińska – Trzoska

Anna Skibińska – Trzoska

Dyrektor ds. Prawnych 

 

 

 

Adwokat, trener, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego Katedra  Prawa Pracy

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Odbywała aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Elblągu, a od 2007r. Członek Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Absolwentka studiów podyplomowych: Prawo Karno-Gospodarcze na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Prawa, Administracja i Ekonomii oraz Prawo Pracy na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Prawa i Administracji. Wykładowca w Pomorskiej Wyższej Szkole Nauk Stosowanych w Gdyni. Szkoleniowiec aplikantów adwokackich w Pomorskiej Izbie Adwokatów w Gdańsku.  Specjalizuje się w doradztwie przedsiębiorcom w zakresie prawa pracy, wdrażania polityki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej, wspomaga przedsiębiorców przy zakładaniu firmy –  w zakresie wyboru formy prawnej, organizacji przedsiębiorstwa na etapie tworzenia i aktualizacji zgodnie z kierunkami rozwoju, zarządzania zasobami wewnętrznymi i zewnętrznymi, finansowania. Ponadto wspiera pomocą przy budowie struktur i polityk wynagradzania, zatrudniania, budowy programów motywacyjnych, budowy i wdrażania spójnego systemu kontraktów zarówno dla obszarów handlowych jak i back-office (umowy zabezpieczające tajemnicę przedsiębiorstwa, poufność danych i bezpieczeństwo informacji, zakazy konkurencji);