AEC v1.0.4
  • Brak nadchodzących wydarzeń
AEC v1.0.4

 

 

 


Coaching Rodzinny

rodzina_

 

Założenia i cele programowe

Głównym celem szkolenia jest nabycie wiedzy, kompetencji i umiejętności z zakresu coachingu rodzinnego w celu profesjonalnego przygotowania do zawodu coacha rodzinnego. Przedstawiany program obejmuje szerokie spektrum wiedzy i doświadczeń wyniesionych z praktyki coachingowej, a także ogólnej tradycji i kultury coachingu praktykowanej w Polsce i na świecie.  

Celem szkolenia jest przygotowanie do świadomego pełnienia zawodu coacha rodzinnego poprzez nabycie wiedzy, umiejętności, kompetencji i praktyki w  obszarze coachingu rodzinnego. Przyswojenie wiedzy na temat historii  i różnorakich  teorii coachingu, a także możliwości i rodzajów specjalizacji.

Jednym z ważniejszych obszarów kształcenia jest nabycie wiedzy i kształtowanie postawy coacha w pracy z rodziną   w odniesieniu do etycznych i prawnych aspektów w pracy coacha.

Celem szkolenia jest również pomoc budowaniu własnego warsztatu , poznanie narzędzi i praktycznego ich zastosowania w pracy z rodziną.

Utrwalanie i pogłębienie aspektów psychologicznych  związanych z rozwojem osobistym  i zawodowym w procesie coachingowym zarówno klienta(rodziny) jak i coacha. Poznanie ogólnej struktury pracy coachingowej z rodziną zarówno w wymiarze teoretycznym i praktycznym, poznanie procesu coachingowego w rodzinie, sposobów superwizji i ewaluacji pracy.

 

Program szkolenia

Lp.

Przedmiot

Liczba godzin zajęć 

teoretycznych

praktycznych

1.

Modele rodziny, role w rodzinie, rodzina jako system;

5

1

2.

Identyfikacja celów wskazanych przez rodzinę i praca nad nimi;

4

2

3.

Diagnoza potrzeb rodziny;

2

6

4.

Kontraktowanie celu rodziny;

2

4

5.

Zastosowanie coachingu w systemie wsparcia rodziny;

4

14

6.

Proces  w coachingu rodzinnym;

2

15

7.

Narzędzia w coachingu rodzinnymi i praktyczne ich zastosowanie;

6

26

8.

Efektywne wyznaczanie celów;

2

4

9.

Praca na zasobach w  coachingu rodzinnym;

2

4

10.

Coaching vs terapia, coaching vs doradztwo/konsulting;

1

0

11.

Superwizja, a rozwój osobisty;

1

5

12.

Etyka w coachingu rodzinnym;

4

0

13.

Mentoring

0

3

14.

Egzamin

0

1

 

 

35

85

 

 

Korzyści

Poprzez warsztaty, ćwiczenia, pracę własną uczestnik nabędzie praktyczną wiedzę i umiejętności na temat zastosowania narzędzi w pracy coachingowej wskazanej przez rodzinę.

Uczestnicy będą mieli możliwość doskonalenia umiejętności coach’a rodzinnego pod opieką mentora.

Zbudowanie własnego warsztatu narzędzi do pracy z rodziną.

 

Dla Kogo

Dla wszystkich coachów chcących poszerzyć swój warsztat o obszary pracy z rodziną,

 osób które pracują z rodziną i chcą poszerzyć swoje kwalifikacje,

 poznać nowe formy wsparcia rodziny,

pedagogów, psychologów, terapeutów.

 

Metody pracy

warsztatowa, treningowa, interaktywna, ćwiczeniowa, wykładowa, praca własna

 

Czas trwania

120 h w tym 10 h pracy własnej

 

Cena

4800 zł

W ramach opłaty za szkolenie uczestnik otrzymuje:   materiały szkoleniowe, napoje zimne, gorące, ciastka.

 

Informacje o prowadzących szkolenie:

Krzysztof Matosek 
Bożena Szot-Matosek – dobrycoach.pl
Krzysztof Matosek – dobrycoach.pl

 

 

Nota prawna:
Wszystkie programy szkoleń stanowią własność Instytutu Rozwoju Integralnego.
Zgodnie z postanowieniami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, cytowanie całości lub fragmentów jest dopuszczalne wyłącznie z podaniem źródła cytatu.
Wszelkie prawa zastrzeżone.