AEC v1.0.4
 • Brak nadchodzących wydarzeń
AEC v1.0.4

 

 

 


Pakiet Prawno-Biznesowy

Rozwój osobisty jest Twoją pasją?
Chcesz osiągać znacznie lepsze wyniki w biznesie?
Chcesz stale i regularnie pogłębiać swoją wiedzę?
Pragniesz w pełni wykorzystać swój potencjał?
Praktyczna i aktualna wiedza z zakresu tematyki biznesu jest Tobie na bieżąco potrzebna?
Skorzystaj z pakietu …

 

Consulting prawno-biznesowy – aspekty prawne i biznesowe

 

Oferujemy coansulting miedzy innymi w zakresie następujących zagadnień:

 1. Właściwy dobór formy prawnej własnej działalności: działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółki prawa handlowego – osobowe i kapitałowe,
 2. Formy zatrudnienia: umowa o pracę, umowy cywilno – prawne, kontrakt menadżerski, cechy stosunku pracy a nazwa umowy,
 3. Kontrakt menadżerski czy umowa o prace ? : definicja  kontraktu menadżerskiego, właściciel firmy i menadżer jako strony umowy, treść kontraktu, sprawowanie zarządu, czas pracy, zakres odpowiedzialności, wynagrodzenie, zakaz konkurencji, ochrona zatrudnienia
 4. Podporządkowanie autonomiczne pracownika a podporządkowanie pracownicze: podporządkowanie jako cecha stosunku pracy, podporządkowanie autonomiczne pracownika twórczego, podporządkowanie autonomiczne pracownika o funkcji kierowniczej, kontrola pracy pracownika, godność pracownika, regulamin pracy , kary dla pracownika za brak należytej staranności i sumienności w wykonywaniu zadań
 5. Ochrona firmy: tajemnica przedsiębiorstwa a tajemnica pracodawcy, tajemnica przedsiębiorstwa a tajemnica handlowa, tajemnica przedsiębiorstwa a tajemnica zawodowa, konsekwencje naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, klauzule poufności, zakaz konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy/ kontraktu i po jego rozwiązaniu/zakończeniu;
 6. Mobbing, dyskryminacja w zatrudnieniu i molestowanie : definicja pojęć, różnice, odszkodowania i kary, polubowne załatwienie sporów, kontrole PIP, sprawy sądowe, polityka antymobbingowa w firmach – wdrażanie procedur i wewnętrznych regulacji,
 7. Twarde zarządzanie a mobbing – gdzie leży granica? : czym jest mobbing, jak przeciwdziałać mobbingowi, procedury antymobbingowe, kontrola pracy pracownika, godność pracownika, regulamin pracy , kary dla pracownika, motywowanie jako system zarządzania zespołem, naruszenie dóbr osobistych pracownika;
 8. Rozwiązywanie problemów prawnych z kontrahentami: Jak skutecznie radzić sobie z dłużnikami, najczęstsze błędy w negocjacjach z wierzycielami;
 9. Nabycie kompetencji miękkich: diagnoza potrzeb, czego potrzebuję aby otworzyć własną firmę i ją utrzymać, które z kompetencji rozwijać.
 10. Wsparcie biznesowe – podczas zakładania firmy i jej rozwoju, analiza planów biznesowych i ukierunkowanie na rozwój.

 

Nasza oferta skierowana jest do:

Małych i dużych firm,

osób prowadzących własną działalność,

organizacji państwowych i prywatnych,

osób, które chcą rozpocząć lub rozwinąć własny biznes.

 

Czas i koszty

Ustalamy indywidualnie według potrzeb zamawiającego consulting.

 

Z naszej strony uzyskują Państwo najwyższą jakość usług.

 Zapraszamy do współpracy.