AEC v1.0.4
  • Brak nadchodzących wydarzeń
AEC v1.0.4

 

 

 


Team Coaching

 

Założenia i cele programowe

Team Coaching  polega na pracy coacha z zespołem nad celem zespołu. Jest adresowany głównie do zespołów zawodowych. Celem team coachingu jest rozwój kompetencji i umiejętności poszczególnych osób zespołu w celu poprawy wewnętrznej komunikacji w zespole, praca nad wspólnym celem zespołu. Coaching zespołowy pozwala  odkryć i uruchomić wewnętrzny potencjał poszczególnych członków zespołu, ukierunkowuje go na efektywniejszą realizację zadań zespołu. Wspólna praca coachingowa w zespole pomaga na odkrycie  unikalnych wartości zespołu. Poszerza pole świadomości w obszarze współodpowiedzialności za realizację celów i zadań zespołu.

Efektem team coachingu jest  bardziej efektywna realizacja celów, misji i zysków firmy. Celem sesji coachingowych jest stymulowanie dalszego rozwoju kompetencji poszczególnych członków zespołu.

 

Program szkolenia

Rola coach w pracy coachingowej z zespołem

Identyfikacja celów wskazanych przez zespół

Kontraktowanie celów w  team coachingu

Zastosowanie coachingu w procesach zespołu/grupy

Proces w team coachingu

Stosowanie narzędzi w team coachingu

Sposoby pomiaru realizacji celów w team coachingu

Praca na zasobach zespołu

Coaching zespołowy a superwizja w zespole

Mentoring

 

Korzyści

Nabycie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów interpersonalnych w zespole lub konfliktów interesów

Wzrost motywacji do pracy w zespole

Rozwój i wymiana członków zespołu

Zwiększenie odpowiedzialności poszczególnych członków zespołu za wspólny sukces

Umiejętność stosowania narzędzi w team coachingu

Umiejętność kierowania procesem w team coachingu

Nabycie umiejętności wsparcia własnego zespołu

Podniesienie kwalifikacji w zakresie coachingu

 

Dla Kogo

Program jest przeznaczony dla coachów podnoszących swoje kwalifikacje.

Liderów zespołów szukających metod na rozwój i wsparcie własnych zespołów.

 

Metody pracy

warsztatowa, treningowa, interaktywna, ćwiczeniowa, wykładowa, praca własna

 

Czas trwania

60 h (3 zjazdy x 3 dni) w tym 10 h pracy własnej

 

Cena 

4200 zł

 

Nota prawna:
Wszystkie programy szkoleń stanowią własność Instytutu Rozwoju Integralnego.
Zgodnie z postanowieniami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, cytowanie całości lub fragmentów jest dopuszczalne wyłącznie z podaniem źródła cytatu.
Wszelkie prawa zastrzeżone.