AEC v1.0.4
  • Brak nadchodzących wydarzeń
AEC v1.0.4

 

 

 


Przedmioty

Przedmioty coaching edukacyjny

Aspekty prawne w coachingu

Poznanie aspektów prawnych i funkcjonowania coachingu na rynku pracy.

Etyka w coachingu

Poznanie kodeksu etycznego zawodu coacha, najistotniejsze zasady, zalecenia i zakazy którymi coach winien się zawsze kierować w swojej pracy. Studium przypadku w pracy cocha.

Podstawy pedagogiki w coachingu edukacyjnym

Poznanie współczesnych nurtów pedagogicznych mających odzwierciedlenie coachingu edukacyjnym. Np.: Pedagogika dialogu, pedagogika wartości

Podstawy psychologii w coachingu edukacyjnym

Poznanie teorii psychologicznych opartych na psychologii pozytywnej i nurtów skoncentrowanych na rozwiązaniach mających odzwierciedlenie coachingu edukacyjnym. Np.: terapia skoncentrowana na rozwiązaniach,

Coaching integralny w edukacji

Holistyczne spojrzenie na człowieka. Wstęp do obszarów pracy coachingowej. Rozwój człowieka w rodzinie, szkole, społeczeństwie, pracy.

Coaching – metoda pracy z uczniem

Poznanie coachingu jako metody pracy z uczniem. Coaching wsparciem w rozwoju ucznia. Poznanie narzędzi do pracy z uczniem.

Nauczyciel- Mentor-Coach

Rola nauczyciela, mentora, coacha – w ramach przedmiotu słuchacz pozna jak łączyć te role.

Mentoring indywidualny

Poznanie podstaw mentoringu i poznanie metod wsparcia przy zastosowaniu mentoringu.

Coaching grupowy/zespołowy

Poznanie zasad funkcjonowania rodziny jako grupy i jako zespołu. Poznanie metody coachingu grupowego – narzędzia i zastosowanie.

Narzędzia pracy coacha w edukacji

Budowanie warsztatu coacha, poprzez gromadzenie i tworzenie narzędzi coachingowych, zastosowanie ich w edukacji.

Zastosowanie coachingu podczas Rady pedagogicznej

Metoda coachingu jako pomysł na prowadzenie rady pedagogicznej. Coaching rozwiązaniem sytuacji problemowych i kryzysowych z uczniem, studium przypadku. Coaching metoda budowania relacji uczeń-uczeń, nauczyciel-uczeń, nauczyciel-nauczyciel.

Komunikacja w edukacji –skuteczne budowanie porozumienia.

Poznanie zasad i podstaw budowania prawidłowej komunikacji.

Metaprogramy jako zaawansowane narzędzie w komunikacji

Metaprogramy językiem w komunikacji – Poznanie tego na co ludzie są nastawieni w komunikacji.

Obszary pracy coachingowej

Poznanie obszarów pracy coachingowej. Obszary np.: life i business , zawodowy, rodzina, czas wolny, pasje, przyjaciele, wartości itd. Poznanie metod jak z nimi pracować.

Podstawowe i zaawansowane umiejętności coach’a

Poznanie umiejętności coacha takie jak: postaw, czysty język, czyste pytania, słuchanie, praca ciszą, pauza, budowanie relacji, odzwierciedlenie, itd.

Proces w coachingu

Uwarunkowania w procesie coachingowym, ćwiczenie umiejętności pracy z różnymi klientami, kierowanie procesem.

Superwizja w coachingu

Poznanie metod superwizji w coachingu, nabycie umiejętności ewaluacji pracy, udzielania informacji zwrotnej w formie wsparcia typu: feedback.

Praktyka z coachingu edukacyjnego

 (przeprowadzenie 60 godz. sesji coachingowych) w tym:

 

·         coaching edukacyjny 20 godz. dla ucznia

·         coaching edukacyjny 20 godz. dla nauczyciela

·         coaching edukacyjny 20 godz. dla rodziny