AEC v1.0.4
  • Brak nadchodzących wydarzeń
AEC v1.0.4

 

 

 


Sales Coaching

Coaching sprzedażowy kierowany jest do managerów zespołów sprzedażowych, a także do osób zajmujących się bezpośrednią obsługą klienta. Celem coachingu jest zwiększenie skuteczności i efektywności sprzedaży przy maksymalnym wykorzystaniu naturalnych umiejętności i kompetencji handlowców. W dzisiejszych czasach kluczowa w procesie sprzedaży jest umiejętność nawiązywania i budowania relacji z klientem. Dzięki coachingowi handlowiec ma możliwość zwiększenia  swoich umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych. Coaching jest niezwykle skutecznym narzędziem w procesie tworzenia strategii sprzedażowych. Dzięki dokładnej analizie aktualnej sytuacji w diagnozie rzeczywistości, która jest jednym z podstawowych elementów procesu coachingowego możliwe jest  wyznaczenie celów i wyzwań, które wspierają rozwój zarówno indywidualnego sprzedawcy, zespoły sprzedażowe czy menagerów tych zespołów. Istotnym elementem coachingu sprzedażowego jest udzielanie przez coacha konstruktywnej informacji zwrotnej, która ma na celu zwiększenie efektywności podejmowanych działań. Dzięki informacji zwrotnej klient ma możliwość nabycia nowych umiejętności i modyfikację zachowań, które dotychczas zmniejszały jego skuteczność sprzedażową.

Coaching jest jedną z najefektywniejszych form zwiększania kompetencji osobistych, skuteczności sprzedażowej i poprawy jakości pracy zespołów sprzedażowych. Wyniki badań przeprowadzonych przez Manchester Review na  przeszło 300 firmach, które wdrożyły coaching pokazują, iż współczynnik zwrotu z inwestycji w coaching sprzedażowy jest siedmiokrotny, z kolei skuteczność działań zespołów sprzedażowych wzrosła o 37%, co jednoznacznie potwierdza korzystny wpływ coachingu. Wartością dodaną coachingu sprzedażowego jest wzrost poczucia pewności siebie sprzedawcy, większy poziom zadowolenia z siebie oraz wykonywanej pracy, zwiększenie poczucia sensu podejmowanych działań. Dzięki coachingowi sprzedawcy i osoby zarządzające posiadają większą wiarę we własne możliwości, skuteczniej projektują i planują działania a także świadomie wyznaczają cele i wyzwania sprzedażowe. Należy zaznaczyć że proces coachingowy przynosi długofalowe efekty, ponieważ każda zmiana osiągnięta w poszczególnych sesjach coachingowych ma swój wydźwięk w przyszłości. Coaching sprzedażowy zwiększa kompetencje sprzedawcy w obszarze słuchania i diagnozowania potrzeb klienta, co z kolei bezpośrednio przekłada się na wzrost sprzedaży 

 

Korzyści płynące z coachingu sprzedażowego:

  • Wzrost sprzedaży
  • Nabycie nowych umiejętności sprzedażowych
  • Wzrost kompetencji osobistych
  • Poprawa jakości sprzedaży
  • Wzrost poczucia własnej wartości i skuteczności osobistej
  • Wzrost umiejętności związanych ze skutecznym planowaniem i kreowaniem działań
  • Wzrost umiejętności skutecznego i strategicznego kreowania wyzwań i zmian dla siebie i zespołu
  • Poprawa jakości pracy zespołowej
  • Poprawa jakości relacji interpersonalnych, umiejętności komunikacyjnych w zespole

 

Forma pracy: sesje indywidualne. 

 

Długość sesji:  60/120 minut.
Czas trwania: 6-12 spotkań w 1- lub 2- tygodniowych odstępach czasu. 

Sesje coachingowe indywidualne mogą odbywać się również przez Skype lub telefonicznie.