AEC v1.0.4
 • Brak nadchodzących wydarzeń
AEC v1.0.4

 

 

 


Coaching Business & Life

biznes

 

Założenia i cele programowe

Głównym celem szkolenia jest nabycie wiedzy, kompetencji i umiejętności z zakresu coachingu w celu profesjonalnego przygotowania do zawodu coacha. Przedstawiany program obejmuje szerokie spektrum wiedzy i doświadczeń wyniesionych z praktyki coachingowej, a także ogólnej tradycji i kultury coachingu praktykowanej w Polsce i na świecie.  

Celem szkolenia jest przygotowanie do świadomego pełnienia zawodu coacha poprzez nabycie wiedzy, umiejętności, kompetencji i praktyki w  obszarze coachingu. Przyswojenie wiedzy na temat historii  i różnorakich  teorii coachingu, a także możliwości i rodzajów specjalizacji.

Jednym z ważniejszych obszarów kształcenia jest nabycie wiedzy i kształtowanie postawy coacha w odniesieniu do etycznych i prawnych aspektów pracy coacha.

Celem szkolenia jest również pomoc w budowaniu własnej kariery zawodowej, budowanie własnego warsztatu, poznanie narzędzi i praktycznego ich zastosowania.

Utrwalanie i pogłębienie aspektów psychologicznych  związanych z rozwojem osobistym i zawodowym w procesie coachingowym zarówno klienta jak i coacha. Poznanie ogólnej struktury pracy coachingowej zarówno w wymiarze teoretycznym i praktycznym, poznanie procesu coachingowego, sposobów superwizji i ewaluacji.

 

Program szkolenia

 • Specjalizacje w coachingu
 • Etyka w coachingu
 • Zagadnienia psychologiczne w coachingu
 • Narzędzia w pracy coacha cz.1
 • Podstawowe i zaawansowane umiejętności coacha
 • Aspekty prawne w coachingu,
 • Obszary pracy coachingowej
 • Struktura w coachingu
 • Ewaluacja w procesie coachingowym
 • Rozwój osobisty w pracy coacha
 • Narzędzia w pracy coacha cz.2
 • Superwizja w coachingu
 • Life coaching
 • Biznes coaching
 • Mentoring
 • Coaching grupowy
 • Budowanie kariery zawodowej w zawodzie coacha
 • Mentoring indywidualny

 

Korzyści

Poprzez warsztaty, ćwiczenia i staże student nabędzie praktycznej wiedzy i umiejętności na temat zastosowania narzędzi w danych obszarach pracy coachingowej wskazanej przez klienta. Program realizowany w odniesieniu do dwóch głównych specjalizacji coachingowych, czyli „Strefa Life” i „Strefa Biznes” w celu integralnego rozwoju osobistego i grupowego. Uczestnicy studiów będą mieli możliwość doskonalenia umiejętności coach’a pod opieką mentora. Szkolenie z akredytacją międzynarodową.

 

Dla Kogo

Szkolenie  adresowane jest do osób zainteresowanych rozwojem osobistym, zawodowym, wspieraniem w rozwoju osób indywidualnych, grup, zespołów i firm. W szczególności pedagogów, psychologów,  doradców, terapeutów, wychowawców i nauczycieli, managerów i osób pełniących kierownicze stanowiska, osób zarządzających zasobami ludzkimi.

 

Metody pracy

warsztatowa, treningowa, interaktywna, ćwiczeniowa, wykładowa

 

Czas trwania

180 h w tym 60 h pracy własnej (8 zjazdów x 2 dni)

 

Cena za szkolenie

6900 zł

W ramach opłaty za szkolenie uczestnik otrzymuje:  3 sesje mentorskie, materiały szkoleniowe, napoje zimne, gorące, ciastka.

 

 

Nota prawna:
Wszystkie programy szkoleń stanowią własność Instytutu Rozwoju Integralnego.
Zgodnie z postanowieniami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, cytowanie całości lub fragmentów jest dopuszczalne wyłącznie z podaniem źródła cytatu.
Wszelkie prawa zastrzeżone.