AEC v1.0.4
 • Brak nadchodzących wydarzeń
AEC v1.0.4

 

 

 


Executive Coaching

Executive Coaching adresowany jest do najwyższej kadry kierowniczej (zarządów, dyrektorów, prezesów firm, rad nadzorczych). 

 

Od prezesów, dyrektorów i menedżerów wyższego szczebla zarządzania wymaga się niezwykle wysokich umiejętności:

 • przywódczych,
 • komunikacyjnych,
 • wywierania wpływu,
 • perswazji,
 • myślenia strategicznego,
 • podejmowania decyzji,
 • zarządzania zespołem.

Osoby pracujące na najwyższych stanowiskach w organizacji posiadają już ogromną wiedzę i doświadczenie. Każdy z nas ma jednak potrzebę dalszego rozwoju osobistego i zawodowego,  czy też potwierdzenia słuszności swoich decyzji i zachowań.

 Koszt sesji 900 zł do 2 godzin – każda następna godzina 350 zł.

Menedżerowie wyższego szczebla posiadając wiedzę i doświadczenie, wymagają bardzo indywidualnego podejścia uwzględniającego ich sytuację, która jest zupełnie różna od sytuacji menadżerów niższego szczebla jak i od pozostałych pracowników w organizacji. Executive coaching staje się więc praktycznie jedyną możliwością dalszego rozwoju zawodowego i osobistego dla menedżerów wyższego i najwyższego szczebla zarządzania. 

 

Celem Executive Coachingu jest indywidualny rozwój kadry zarządzającej, podniesienie efektywności osobistej, charyzmy przywódczej oraz innych ważnych cech i wartości danego lidera.

 

Executive coaching służy rozwojowi świadomości lidera w zakresie jego stylu oraz sposobu zarządzania, zasobów zachowań jakim dysponuje w określonych sytuacjach oraz kreatywnego przełamywania impasów. Jest to także forma rozwoju adresowana do wszystkich, którzy poszukują innych form pracy nad sobą.

 

Executive Coaching pozwoli Państwu:

 •  z sukcesem zaimplementować własną wizję funkcjonowania zespołu czy organizacji,
 • określić ważne wartości i zachowania, które warto promować w swoich zespołach,
 • określić strategię postępowania oraz najbardziej efektywne metody jej realizacji,
 • rozwiązać problemy organizacyjne,
 • zrealizować cele zarówno długoterminowe jak i krótkoterminowe w najważniejszych obszarach funkcjonowania  firmy,
 • rozwinąć swój własny, indywidualny styl przywództwa odróżniający od innych menedżerów,
 • odkryć i rozwinąć swoje indywidualne strategie osiągania sukcesu.

Nie ma znaczenia czy decydując się na Executive Coaching myślicie Państwo o rozwoju obszaru sprzedażowego, marketingowego czy personalnego swojej organizacji. Najwybitniejsi ludzie biznesu, mając świadomość potrzeby ciągłego rozwoju, bardzo często korzystają z usług doświadczonego i profesjonalnego coacha, który dopasuje program Executive Coachingu do Państwa indywidualnych potrzeb i wymagań.

 

Executive Coaching pozwoli Państwu jeszcze lepiej zarządzać najważniejszymi obszarami organizacji! 

 

Forma pracy: sesje indywidualne. 

 

Długość sesji:  60/120 minut.
Czas trwania: 6-12 spotkań w 1- lub 2- tygodniowych odstępach czasu. 

 

Koszt sesji 900 zł do 2 godzin – każda następna godzina 350 zł

 

Sesje coachingowe indywidualne mogą odbywać się również przez Skype lub telefonicznie.