AEC v1.0.4
 • Brak nadchodzących wydarzeń
AEC v1.0.4

 

 

 


SZKOŁA  COACHINGU  INTEGRALNEGO

 

Głównym założeniem Szkoły Coachingu Integralnego jest wprowadzenie na rynek oferty coachingowej  opartej na holistycznym podejściu do coachingu w teorii i praktyce zakładając, że każdy człowiek potrzebuje rozwoju integralnego w tym psychicznego, intelektualnego i duchowego, zawodowego czy społecznego zachowując w nim Work Life Balance.

Realizowany program w ramach szkoły coachingu integralnego jest oparty na zasadach CZYSTEGO COACHINGU, kształtowaniu postawy coach’a,  ale przede wszystkim jest efektem wieloletniej praktyki, godzin szkoleniowych i doświadczeń wynikających z pracy coachingowej autorów programu.

Celem procesu szkoleniowego jest przegotowanie osób do zawodu coacha tak, aby po ukończonym szkoleniu osoby te potrafiły świadomie budować swoją karierę w roli coacha  zgodną z ich  światem wartości, etyki dając wsparcie innym na różnych poziomach życia.

Szerokie spektrum tematyczne szkoły począwszy od strefy Biznesu po ścieżkę Life  pozwoli uczestnikom na wzbogacenie  warsztatu narzędzi coacha  potrzebnej do codziennej pracy coachingowej zarówno z menadżerami, grupami, zespołami, rodzinami i osobami starszymi. Może to być praca między innymi w obszarze poprawy i zmiany ich satysfakcji z życia zawodowego, osobistego, a także zdrowia.

 

W ramach Szkoły Coachingu Integralnego zaplanowaliśmy dla Państwa dwie niezależne ścieżki rozwoju w formie następujących kursów certyfikowanych:

Ścieżka I.

 1. Coaching Business & Life
 2. Coaching menadżerski
 3. Team Coaching

 

Ścieżka II.

 1. Coaching Business & Life
 2. Coaching Zdrowia
 3. Coaching Rodzinny
 4. Coaching +60

 

Po ukończeniu przynajmniej jednej z nich uczestnik  otrzymuje PROFESIONAL INTEGRAL COACH DIPLOMA 

 

 

Program Szkoły Coachingu Integralnego

 

 

Ścieżka I.

 1. Coaching Biznes & Life – 180 h w tym 60 h pracy własnej/ 16 dni szkoleniowych/6900 zł
 2. Coaching menadżerski – 120 h w tym 45 h pracy własnej/12 dni szkoleniowych/4800 zł
 3. Team Coaching – 60 h w tym 10 h pracy własnej/ 9 dni szkoleniowych/4200 zł

Cena: 14 890 zł

 

Ścieżka II.

 1. Coaching Biznes & Life – 180 h w tym 60 h pracy własnej/ 16 dni szkoleniowych/6900 zł
 2. Coaching Zdrowia – 60 h w tym 10 h pracy własnej/ 9 dni szkoleniowych/3200 zł
 3. Coaching Rodzinny – 60 h w tym 10 h pracy własnej/ 9 dni szkoleniowych/3200 zł
 4. Coaching +60 – 60 h w tym 10 h pracy własnej/ 9 dni szkoleniowych/3200 zł

Cena: 14 850 zł

 

 

 

PROFESIONAL INTEGRAL COACH DIPLOMA  uczestnik otrzymuje po spełnieniu dodatkowych warunków [napisze pracę końcową (od 8 do 10 tyś znaków) dotyczącą indywidualnej sfery zainteresowań w obszarze coachingu i wykaże się umiejętnością korzystania z narzędzi coachingowych, zaliczy egzamin końcowy w formie przeprowadzenia sesji coachingowej]