AEC v1.0.4
 • Brak nadchodzących wydarzeń
AEC v1.0.4

 

 

 


ART Coaching

artysta

Coaching  Dla  Artystów  poświęcony  jest  wyzwaniom  jakie stoją  przed twórcami.  Polega na pogłębianiu wiedzy na temat nieświadomych obszarów i strategii związanych z tworzeniem i kreacją.

 

Wzmacnia pewność siebie, niezbędną przy podejmowaniu decyzji twórczych. Chroni naturalne predyspozycje Artysty przed przeciążeniami i nadużyciami. Prowadzi do większej świadomości i daje wiedzę niezbędną do budowania swojej obecności artystycznej na trudnym współczesnym rynku.

 

Coaching indywidualny, to proces, w którym Coach wraz z Klientem skupia się na wrażliwości (to Twoja siła), doświadczeniach, możliwościach i indywidualnych zasobach inspiracji i intuicji, odkrywając wewnętrzne czynniki sukcesu.

 

Wspólna praca nad rozwijaniem ukrytego potencjału, który wpływa na proces tworzenia i odnoszenie kolejnych sukcesów w wybranych obszarach.  Praca nad wzmocnieniem pewności siebie, lepszym dostępem do twórczej ekspresji oraz przełamywaniem barier w tworzeniu.

 

Podczas sesji Artysta odnajduje dostęp do swojej wrażliwości, a zarazem wzmacnia wewnętrzną siłę, odwagę wyrażania i autentyczność.

 

Art Coaching poprzez odpowiednie narzędzia odkrywa zagadnienia związane z indywidualnymi ograniczeniami Artysty. Wskazuje kierunki i gwarancje sukcesu. To odpowiedź na wyzwania, z którymi zmagają się Artyści.

 

Art Coaching pomaga zbudować bezpieczne oraz twórcze filary, lepiej osadzić się w rzeczywistości i odkryć własną niepowtarzalną doskonałość, by w głębszy sposób móc doświadczać życie Artysty i Człowieka.  

 

Przykładowe obszary pracy w ART Coachingu: 

 • przygotowanie osobistego portfolio w pełni prezentującego indywidualność i potencjał osoby Artysty,
 • przygotowanie do castingów, pomagających w wyłonieniu cech poszukiwanych przez reżyserów i producentów,
 • coaching indywidualnego projektu dokonań artystycznych planowanych przez Artystę w najbliższych latach,
 • pomoc w poszukiwaniu nowych obszarów dla Artystów o ustalonej, stałej pozycji zawodowej,
 • wsparcie w zmianie działań artystycznych, w nowym ukierunkowaniu potencjału artystycznego,
 • planowania ścieżki kariery i osobistego Modelu Obecności Artystycznej,
 • ACT Coaching – pomocy w przygotowaniu roli polegającej na odkrywaniu świadomości własnych zasobów, uruchamianiu pamięci emocjonalnej umożliwiającej budowanie roli z własnego, niepowtarzalnego elementu,
 • poznawanie indywidualnych kodów procesu twórczego, czyli tego co dzieje się na poziomie fizycznym, intelektualnym i emocjonalnym w sytuacji sukcesu i porażki,
 • budowanie pewności w kontaktach z menadżerami, agentami, producentami i reżyserami. 

Co zyskasz?:

 • zdobędziesz umiejętności swobodnego powrotu do funkcjonowania w zwykłej rzeczywistości,
 • rozwiniesz dynamiczną równowagę między ważnymi dziedzinami życia,
 • uwolnisz się od dawnych blokad by móc iść naprzód z twórczością,
 • nauczysz się interpretować własne emocje i uwolnisz od przekonań,
 • zaczniesz kreować teraźniejszość i wymarzoną przyszłość,
 • zbudujesz wzmacniające przekonania, aby radzić sobie w różnych sytuacjach stresu, kryzysów i sukcesów,
 • dowiesz się o swoich mocnych stronach, zwiększysz pewność siebie, aby wyrażać w twórczości i życiu swoją autentyczność,
 • staniesz się asertywny, dzięki czemu ochronisz swoją wrażliwość (siebie),
 • poznasz siebie lepiej, dzięki czemu nauczysz się radzić sobie ze stresem, popularnością, czy rutyną,
 • staniesz się nie tylko lepszym/lepszą Artystą/Artystką, lecz również lepszym dla innych Człowiekiem.

Adresaci (bez ograniczeń wiekowych):

 • Artystki i Artyści,
 • osoby, które chcą odkryć i rozwinąć swój twórczy potencjał. 

 

 

Forma pracy: sesje indywidualne, sesje grupowe. 

 

Długość sesji indywidualnej:  60/90 minut.
Czas trwania: 6-12 spotkań w 1- lub 2-tygodniowych odstępach czasu.

Indywidualne sesje coachingowe mogą odbywać się również przez Skype lub telefonicznie.

 

Długość sesji grupowych:  60/120 minut.
Czas trwania:  6-12 spotkań w 1- lub 2-tygodniowych odstępach czasu.