AEC v1.0.4
  • Brak nadchodzących wydarzeń
AEC v1.0.4

 

 

 


CONSULTING

biznes

Czym jest consulting 

Proponowany szeroko pojęty CONSULTING to specjalistyczne usługi doradcze dla małych, średnich i dużych firm, instytucji i organizacji. Usługi nakierowane są na pobudzanie dynamiki funkcjonowania, na bardziej skuteczne wykorzystywanie zasobów, na wdrażanie efektywnych projektów motywacyjnych, na wykorzystywanie szans biznesowych istniejących wewnątrz jak i w otoczeniu.

Instytut Rozwoju Integralnego realizuje je dla tych przedsiębiorców, które chcą skutecznie istnieć i rozwijać się w zmiennej rzeczywistości oraz które chcą odnosić wymierne ekonomicznie sukcesy.

Każdy projekt składa się z dwóch części: diagnozy sytuacji biznesowej i propozycji działań naprawczych. Rozpoczynamy więc od pogłębionej analizy wspólnie z członkami Państwa firmy/instytucji a następnie pomagamy, inspirujemy, doradzamy, aby osiągnąć zakładane cele.

 

Nasze rozwiązania

Wspieramy każdy biznes poprzez doradztwoszkolenia oraz coaching.

 

Doradzamy w zakresie problemów zarządzania całością firmy, jak i realizacji poszczególnych przedsięwzięć. Znajdujemy właściwe rozwiązania. Szkolimy w zakresie kompetencji i umiejętności.

 

Przeprowadzamy coaching jako proces sprawnego dochodzenia do biznesowych celów, oparty na mocnych stronach biznesu, zarządu i pracowników.

 

Przedmiotem zainteresowań i świadczonych usług może być zarówno firma, jak i pojedynczy pracownik lub zespół pracowników.

 

Całość współpracy z klientem prowadzimy w oparciu o precyzyjny  plan i przejrzyste zasady. Usługi consultingowe realizowane przez Instytut Rozwoju Integralnego wspierają każdy biznes, każde przedsięwzięcie. Są dodatkową gwarancją sukcesu. Nasze propozycje, oferty, szkolenia i formy współpracy są zindywidualizowane i realizowane w oparciu o wstępną analizę potrzeb i rozpoznanie problemów Klienta.

 

Korzyści płynące ze współpracy z Instytutem

Wprowadzanie zmian lub rozwiązywanie problemu wspólnie z nami pomoże Państwu uzyskać lepsze wyniki finansowe, wyższą jakość pracy i wzrost motywacji wśród pracowników.