AEC v1.0.4
  • Brak nadchodzących wydarzeń
AEC v1.0.4

 

 

 


Warsztaty dla ojców

Warsztaty dla Ojców to spotkania interaktywne, miejsce wykładów, rozmów, ćwiczeń, żywych dyskusji na temat wychowania oraz roli ojca – rodzica, który uczestniczy w tym procesie.

 

Warsztaty mają na celu wsparcie w rozwoju i poszerzenie świadomości na temat:

– Co zrobić, aby  stać się najlepszym ojcem/rodzicem?

– Jakim ja mogę być ojcem/rodzicem?

– W jaki sposób dać przestrzeń swojemu dziecku, by i ono stawało się najlepszą wersją siebie.

 

 

Przykładowe zagadnienia i tematy poruszane na warsztatach:

– Historia Ojców i Ojcostwa na przełomie wieków.

– Skuteczne komunikowanie się rodziców z dziećmi.

– Wyrażanie oczekiwań tak, aby były przez dziecko respektowane – system rodzinny

– Modyfikowanie niepożądanych zachowań dziecka – rola matki rola ojca

– Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów – modelowanie rozwiązań przez ojca

– Motywowanie dziecka do wspólnego działania

– Budowanie autorytetu ojca

– Budowanie zaradności życiowej dziecka – a postawa ojca

– Rola ojca w rozwoju twórczym potencjału dziecka.

 

 

Zajęcia mają charakter warsztatów i wsparcia coachingowego tzn. zapewniają uczestnikom możliwość zdobywania konkretnych umiejętności takich jak:

– skuteczna rozmowa (komunikacja w rodzinie – słuchać tak aby chcieli do nas mówić i mówić tak aby chcieli nas słuchać),

– właściwe formułowanie pytań (pytania otwierające i motywujące),

– budowanie relacji w rodzinie

– ćwiczenie kompetencji wychowawczych.

 

Każdy warsztat  przygotowujemy pod kątem potrzeb rodziny, uwzględniając indywidualną sytuację życiową i aktualne problemy.

 

Jakie korzyści możesz osiągnąć uczestnicząc w warsztatach dla Ojców?

– Zwiększenie zaufania do siebie.

– Budowanie wiary w dzieci i osiąganie szczęścia.

– Polepszenie relacji ze swoimi dziećmi.

– Polepszenie relacji z innymi: żoną, przyjaciółmi, kolegami z pracy.

– Osiąganie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a rodzinnym.

– Pogłębienie poczucia własnej wartości.

– Większą cierpliwość.

– Wzbudzenie poczucia wiary w siebie jako Rodzica.

 

W trakcie warsztatów bazujemy na  doświadczeniach uczestników i wspólnie szukamy najlepszych rozwiązań.

 

Ciekawa i otwarta formuła, merytoryczna dyskusja, kompetencje prowadzących i możliwość swobodnego uczestniczenia w analizie tematu i formułowaniu wniosków.

 

Organizacja warsztatów:

21 godzin – 7 spotkań po 3 godziny dydaktyczne

spotkania odbywają się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych np. 18:00 do 20:15

 

 

Serdecznie zapraszamy :)