AEC v1.0.4
  • Brak nadchodzących wydarzeń
AEC v1.0.4

 

 

 


Historia Ojców i Ojcostwa – Ojciec XXI wieku

ojciec

 

Cel szkolenia:

  • Porównanie roli i praw ojca w różnych okresach historycznych.
  • Poznanie przyczyn kryzysu ojcostwa.
  • Uświadomienie społecznej wagi i wyzwań ojcostwa w XXI wieku.

 

Zakres tematyczny szkolenia:

  • Ojcostwo w historii cywilizacji.
  • Prawa ojca.
  • Kryzys ojcostwa – XIX/XX wiek.
  • Nowe ojcostwo.

 

Korzyści:

  • Uzyskanie wiedzy o społecznej roli ojca na przestrzeni wieków.
  • Uświadomienie ważności ojca w rozwoju i procesie wychowawczym dziecka.