AEC v1.0.4
  • Brak nadchodzących wydarzeń
AEC v1.0.4

 

 

 


PÓŁKOLONIE

fb

PÓŁKOLONIE

Wypoczywam świadomie, aktywnie i kulturalnie w mojej Małej Ojczyźnie.

Zapraszamy dzieci i młodzież z terenu Jedlni Letnisko i okolic.

Zgłoszenia na kolonię przyjmujemy do 20.06. 2016

Zajęcia będą organizowane w dwóch grupach młodszej i starszej.

 

Projekt „Wypoczywam świadomie, aktywnie i kulturalnie w mojej Małej Ojczyźnie” realizowany będzie w formie półkolonii jako rodzaj wypoczynku dla dzieci i młodzieży z ternu Jedlni Letnisko i okolic. Projekt, którego głównym celem jest aktywny wypoczynek i budowanie więzi społecznych w środowisku lokalnym realizowany będzie w czterech modułach.

 

Moduł I.Historyczny – mający na celu poznanie historii regionu wypoczynku i okolic poprzez zabawę, warsztat i wyjazdy edukacyjne.

Moduł II. – Społeczny – mający na celu rozwój moralny (wartości) i umiejętności prospołecznych potrzebnych w życiu szkolnym, rodzinnym.

Moduł III.- Akademii Młodego Lidera Regionu – którego celem jest nabycie umiejętności komunikacji, rozwiązywania konfliktów w grupie, świadomego planowania własnego rozwoju, radzenie sobie ze stresem, a także poznanie ról w grupie i zasad budowania zespołu.

Moduł IV.- Rekreacyjno-Integracyjny – mający na celu integrację grupy, aktywność sportową.

fb